tn_I08A4233

Getuigenis

Moeder van leerlinge

Het is gebeurd, zijn 2de graad is binnen. Het was zeker niet altijd een gemakkelijk en rustig traject. Mijn zoon is bijzonder moedig geweest en heeft niet één keer de minste klacht geuit. Hierin heeft hij de volle steun gekregen van de Leerwijzer. We waren onder de indruk van de intense bezorgdheid en betrokkenheid van het hele personeel. Hij is gedurende het traject in zijn vertrouwen gesterkt en heeft absoluut sterkere vleugels gekregen.

Hij is er in maturiteit erg op vooruit gegaan. Nu zjn we natuurlijk benieuwd hoe hij de meegekregen bagage zal kunnen exploiteren tijdens zijn derde graad. 

Gelieve onze oprechte dankbetuiging over te maken aan allen die hebben bijgedragen tot deze goede afloop.