tn_I08A4357

Getuigenis

Moeder van oud-leerlinge

Ik wil jullie eerst en vooral bedanken voor jullie hulp en steun aan onze dochter.
Ik wilde jullie graag meedelen dat zij haar diploma heeft behaald met een A-attest in het 6e jaar wiskunde-wetenschappen.

We hebben een moeilijk jaar achter de rug maar gelukkig zijn wij er steeds blijven in geloven dat ze het kon.
We wisten het wel, maar het was belangrijk dat zijzelf daarvan overtuigd geraakte en haar tenvolle kon inzetten om ervoor te gaan.
De week bij jullie in de paasvakantie heeft haar echt deugd gedaan om zo wat meer zelfvertrouwen te krijgen in haar wiskunde, chemie en fysica.
Het gesprek dat Mhr Ringoot met haar gehad heeft op zaterdag 10 mei heeft haar een enorme positieve boost gegeven en toen is ze er weer in beginnen te geloven dat ze het misschien toch wel zou kunnen halen.
Haar klastitularis had toen de dag ervoor aan haar gezegd dat ze hoogstwaarschijnlijk een C-attest zou krijgen.

Haar examenresultaten voor het 2e semester bedroegen uiteindelijk 68% en ze is gedelibereerd voor aardrijkskunde.
Dus ze kon het zeker maar had een duwtje nodig en dat hebben jullie zeker gegeven!!
Onze oprechte dank en waardering hiervoor.