Overslaan en naar de inhoud gaan

Vraag niet om een

lichtere last

vraag om

sterkere vleugels

Leerwijzer is een eigenzinnige, zelfstandige en erkende privéschool. We richten ons op jongeren die in het klassieke onderwijs niet aan hun trekken komen, om welke reden dan ook. Onze onderwijsaanpak is jaarklasdoorbrekend! Een toonbeeld van respect voor ieders individuele moeilijkheden, maar vooral respect voor ieders compenserende talenten. Niet de leeftijd telt, wél het behaalde niveau (taal en rekenen apart) van de leerling.

In ons aanbod vindt u lager onderwijs, lager secundair onderwijs (1ste en 2de moderne), secundair onderwijs via examencommissie en weekend- en vakantiecursussen.

 

Lager 
onderwijs

Ons lager onderwijs is jaarklasdoorbrekend!

Lager secundair onderwijs

Een individuele aanpak in kleine klasgroepen.

Secundair via examencommissie

Leerlingen bepalen zélf hun eigen doelen.

Weekend- en vakantiecursussen

Bijlessen en studietraining op maat.

Een sterke
individuele
aanpak.

Het klassieke onderwijs heeft vaak niet de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de noden van leerlingen met leermoeilijkheden, motivatieverlies of andere bijzondere eisen zoals topsport. 

De moeilijkheden worden miskend of niet begrepen, wat doorgaans resulteert in een watervaleffect. Leerwijzer biedt onderwijs op maat van de leerling, vraaggestuurd en individueel begeleid.

Jullie doen jullie leerlingen opnieuw in zichzelf geloven

Moeder van leerling
meer
Leerwijzer individueel onderwijs

Secundair onderwijs via examencommissie

 

Waarom zou men zijn diploma behalen via de examencommissie? Waarom niet op de klassieke wijze?

De examencommissie werd in het leven geroepen om twee redenen: voor allen die om één of andere reden geen diploma behaald hebben in een klassieke school, alsnog de kans te bieden dit te halen én voor jongeren die een versneld of vertraagd parcours willen afleggen in het behalen van hun diploma secundair onderwijs.

Leerwijzer richt zich op een individuele aanpak waar onze leerlingen zélf hun doel bepalen en dat niet laten doen door een klas in een school.

Getuigenis

LEERLING LEERWIJZER

"Een school voor leerlingen voor wie het gewone onderwijs niet werkt."

Inschrijvingen 2021-2022

U kunt uw zoon of dochter nu inschrijven voor het schooljaar 2021 - 2022.

Enkele cijfers

#40

jaar ervaring

89%

Slaagratio

85%

Doorverwijzingen door ouders

6

Gemiddeld aantal lln per klas
Dat zeggen ze over ons

We vroegen aan ouders en ex-leerlingen om een aantal woorden over ons te schrijven.

Waarom een extra weekje vakantie toch kwaad kan

Scholen sluiten in een week die “minder pedagogische impact” heeft. Kunnen we ons dat wel permitteren? De lockdown tijdens de eerste coronagolf in 2020 resulteerde al in een half schooljaar leerachterstand. Jongeren zullen door de leerachterstand vaker zonder diploma de school verlaten. Het risico bestaat dat men de normen verder verlaagt om die tendens te counteren.

De spagaat van het Vlaamse onderwijs: investeren of besparen?

Begin deze maand stond de sector in rep en roer nadat er besparingen (100 miljoen) aangekondigd werden. Daarmee zit de onderwijsminister in een spagaat: we zouden moeten investeren in het lerarenberoep, maar we moeten tegelijk besparen op het budget.

Meer HR in het onderwijs?

Er is heel wat onrust in het Vlaamse onderwijs. Net als de laatste jaren was er in september heel wat te doen over het lerarentekort. Ieder jaar lezen we analyses en opinies, maar het probleem houdt aan. Waar loopt het dan mis?

Lessen uit de Chinese ban op privéonderwijs

De Chinese overheid legde privéonderwijs in een vingerknip aan banden. Reden: de kosten van gezinnen verlagen en jonge ouders stimuleren om meer kinderen te krijgen. Maar het is net de vrije keuze voor privéonderwijs die mensen kan stimuleren om te willen excelleren. Biedt de Vlaamse leerplicht dan meer mogelijkheden dan het communistische onderwijs?