Aanbod

Home / Aanbod

Eigenzinnige, zelfstandige en erkende school

Leerwijzer is een eigenzinnige, zelfstandige en erkende school die zich richt op jongeren die in het klassieke onderwijs niet aan hun trekken komen, om welke reden dan ook.

Ons aanbod reikt over de volledige studiecarrière van uw kind tot en met
het einde van het secundaire onderwijs:
lager onderwijs, lager secundair onderwijs en secundair onderwijs via examencommissie.

Lager onderwijs

Ons lager onderwijs is jaarklasdoorbrekend! Een toonbeeld van respect voor ieders individuele moeilijkheden, maar vooral respect voor ieders compenserende talenten. Niet de leeftijd telt, wél het behaalde niveau (taal en rekenen apart) van de leerling.

Lager secundair onderwijs

De eerste en tweede moderne zijn erkend door het departement onderwijs. Leerwijzer verschilt in hoge mate van het klassieke erkend onderwijs door onze vraaggestuurde en niet aanbodgestuurde aanpak. Niet de klasgroep telt, wél de lerende die voldoende verstandig is om het in een ASO-richting waar te maken, maar door een niet-intellectuele reden de pedalen verloor of dreigt te verliezen.

Onderwijs via examencommissie

De examencommissie werd in het leven geroepen om allen die om één of andere reden geen diploma secundair onderwijs behaald hebben in een klassieke school, alsnog de kans te bieden dit te halen. Ook jongeren die een versneld of vertraagd parcours willen afleggen, kunnen van deze commissie gebruik maken.

weekend- en vakantiecursussen

Studiebegeleiding op maat

Elk jaar organiseert onze privéschool bijlessen en studietraining op maat, met de klemtoon op studiemethode en –discipline. Iedere leerling krijgt dan individueel en ad hoc bijles. Wanneer nodig kan onze leerpsycholoog uw kind testen om tot een juiste diagnose te komen. Nadien volgt dan een adviserend gesprek.

Zaterdagen

Onze school is gedurende het hele schooljaar ook op zaterdag geopend voor eventuele bijlessen lager onderwijs, bijlessen secundair onderwijs en/of begeleide studie.

Vakantiecursussen

Tijdens de paasvakantie en gedurende de maand augustus is de school geopend voor les en studiebegeleiding. Voor kinderen van het lager onderwijs werken we telkens met halve dagen.