Overslaan en naar de inhoud gaan

Vraag niet om een

lichtere last

vraag om

sterkere vleugels

Leerwijzer is een eigenzinnige, zelfstandige en erkende privéschool. We richten ons op jongeren die in het klassieke onderwijs niet aan hun trekken komen, om welke reden dan ook. Onze onderwijsaanpak is jaarklasdoorbrekend! Een toonbeeld van respect voor ieders individuele moeilijkheden, maar vooral respect voor ieders compenserende talenten. Niet de leeftijd telt, wél het behaalde niveau (taal en rekenen apart) van de leerling.

In ons aanbod vindt u lager onderwijs, lager secundair onderwijs (1ste en 2de moderne), secundair onderwijs via examencommissie en weekend- en vakantiecursussen.

 

Getuigenis

LEERLING LEERWIJZER

"Een school voor leerlingen voor wie het gewone onderwijs niet werkt."

Inschrijvingen 2020-2021

U kunt uw zoon of dochter nu inschrijven voor het schooljaar 2020 - 2021.

Secundair onderwijs via examencommissie

 

Waarom zou men zijn diploma behalen via de examencommissie? Waarom niet op de klassieke wijze?

De examencommissie werd in het leven geroepen om twee redenen: voor allen die om één of andere reden geen diploma behaald hebben in een klassieke school, alsnog de kans te bieden dit te halen én voor jongeren die een versneld of vertraagd parcours willen afleggen in het behalen van hun diploma secundair onderwijs.

Leerwijzer richt zich op een individuele aanpak waar onze leerlingen zélf hun doel bepalen en dat niet laten doen door een klas in een school.

Lager
onderwijs

Ons lager onderwijs is jaarklasdoorbrekend!

Lager secundair onderwijs

Een individuele aanpak in kleine klasgroepen.

Secundair via examencommissie

Leerlingen bepalen zélf hun eigen doelen.

Weekend- en vakantiecursussen

Bijlessen en studietraining op maat.

Een sterke
individuele
aanpak.

Het klassieke onderwijs heeft vaak niet de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de noden van leerlingen met leermoeilijkheden, motivatieverlies of andere bijzondere eisen zoals topsport. 

De moeilijkheden worden miskend of niet begrepen, wat doorgaans resulteert in een watervaleffect. Leerwijzer biedt onderwijs op maat van de leerling, vraaggestuurd en individueel begeleid.

Jonas kwam als herboren terug

Moeder van een leerling
meer
Leerwijzer individueel onderwijs

Enkele cijfers

#40

jaar ervaring

89%

Slaagratio

85%

Doorverwijzingen door ouders

6

Gemiddeld aantal lln per klas

Leerwijzer heeft een nieuwe huisstijl

Zij die ons al een tijdje kennen hebben het wellicht al gemerkt: Leerwijzer heeft een nieuwe huisstijl. De tweede generatie in het familiebedrijf neemt het stuurwiel immers stilaan over. Daarmee waait er een nieuwe wind door de organisatie en dat willen we vieren met een nieuw jasje.

De klas van 2020 zal een sterke symboliek meedragen

In de Angelsaksische wereld verwijst men naar zijn afstudeerjaar als ‘de klas van…’. Dat zorgt voor een sterke identiteit met de eigen ‘klas’, maar vertelt meteen ook veel over de leefwereld waarin men opgroeide. We stellen ons bv telkens iets anders voor bij de klassen van ’68, ’89 of ‘09.

“Ik heb die leerstof niet gezien, meneer!” En nu?

Voelt u hem komen? Drie tot zes (6!) maanden zonder leerstof, zonder prikkeling, zonder enige vorm van bevrediging van natuurlijke nieuwsgierigheid…. Drie tot zes maanden van training in aangeleerde hulpeloosheid… Drie tot zes maanden van een bevestiging dat er vooral alles moet aan gedaan worden om niét te evolueren…

Getuigenissen van bezorgde ouders over het onderwijs tijdens de lockdown

Ouders zijn bezorgd over de stroeve aanpak van sommige klassieke scholen tijdens de lockdownperiode. Veel scholen en leerkrachten deden wel degelijk hun uiterste best om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.