Vraag niet om een

lichtere last

vraag om

sterkere vleugels

Leerwijzer is een eigenzinnige, zelfstandige en erkende privéschool. We richten ons op jongeren die in het klassieke onderwijs niet aan hun trekken komen, om welke reden dan ook. Onze onderwijsaanpak is jaarklasdoorbrekend! Een toonbeeld van respect voor ieders individuele moeilijkheden, maar vooral respect voor ieders compenserende talenten. Niet de leeftijd telt, wél het behaalde niveau (taal en rekenen apart) van de leerling.

In ons aanbod vindt u lager onderwijs, lager secundair onderwijs (1A en 2A – meest recente benaming voor 1ste graad lager secundair onderwijs), secundair onderwijs via examencommissie en weekend- en vakantiecursussen.

Nieuwsgierig naar het filmpje over de geschiedenis en werking van de school?

Bekijk het hier.

Lager onderwijs

Ons lager onderwijs is jaarklasdoorbrekend!

Lager secundair onderwijs

Een individuele aanpak in kleine klasgroepen.

Secundair via examencommissie

Leerlingen bepalen zélf hun eigen doelen.

Weekend- en vakantiecursussen

Studiebegeleiding en studietraining op maat

Een sterk individuele aanpak.

“Jullie doen jullie leerlingen opnieuw in zichzelf geloven”

moeder van Leerling

Het klassieke onderwijs heeft vaak niet de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de noden van leerlingen met leermoeilijkheden, motivatieverlies of andere bijzondere eisen zoals topsport.

De moeilijkheden worden miskend of niet begrepen, wat doorgaans resulteert in een watervaleffect. Leerwijzer biedt onderwijs op maat van de leerling, vraaggestuurd en individueel begeleid.

Leerwijzer individueel onderwijs

Secundair onderwijs via
examencommissie

 

Waarom zou men zijn diploma behalen via de examencommissie? Waarom niet op de klassieke wijze?

De examencommissie werd in het leven geroepen om twee redenen: voor allen die om één of andere reden geen diploma behaald hebben in een klassieke school, alsnog de kans te bieden dit te halen én voor jongeren die een versneld of vertraagd parcours willen afleggen in het behalen van hun diploma secundair onderwijs.

Leerwijzer richt zich op een individuele aanpak waar onze leerlingen zélf hun doel bepalen en dat niet laten doen door een klas in een school.

Getuigenis

Leerling Leerwijzer

“Een school voor leerlingen voor wie het gewone onderwijs niet werkt.”

Inschrijvingen 2024 - 2025

U kunt uw zoon of dochter nog steeds inschrijven voor het schooljaar 2024 – 2025.

Enkele cijfers

Jaar ervaring

%

Slaagratio

%

Doorverwijzing door ouders

Gemiddeld aantal leerlingen per klas

Jaar ervaring

%

Doorverwijzing door ouders

%

Slaagratio

Gemiddeld aantal leerlingen per klas

Dit is het leven op onze school

Dat zeggen ze over ons

We vroegen aan ouders en ex-leerlingen om een aantal woorden over ons te schrijven.

Leerwijzer podcast

Vanuit onze praktijkervaring vertellen we over hoe we jongeren blijven motiveren, telkens vanuit een andere invalshoek.