Lager onderwijs

Jaarklasdoorbrekend lager onderwijs

Ons lager onderwijs is jaarklasdoorbrekend! Een toonbeeld van respect voor ieders individuele moeilijkheden, maar vooral respect voor ieders compenserende talenten. Niet de leeftijd telt, wél het behaalde niveau (taal en rekenen apart) van de leerling.

Vanuit ons adagium dat we geen lichtere last opleggen, maar sterkere vleugels willen geven, vertrekken we met elke nieuwe leerling vanaf het reeds behaalde peil. Maar dan gaan we zo snel mogelijk vooruit.

Sterktes worden aangemoedigd en moeilijkheden geremedieerd. Zo kan een taalvaardig kind bijvoorbeeld leerstof van het niveau vijfde leerjaar combineren met leerstof rekenen van het niveau vierde leerjaar. 

Het nastreven van de eindtermen lager onderwijs blijft ten allen tijde gegarandeerd.

Noodzakelijke voorwaarden daartoe zijn kleine klasgroepen en hoog opgeleide professionele leraren. Zij remediëren op individuele wijze de zwakkere of problematische kanten, maar accentueren de sterktes en stuwen compenserend vooruit. Géén alternatieve methodes dus, wél gebruiken we een sterk wetenschappelijk gefundeerde aanpak, die haar nut bewezen heeft in de vele jaren ervaring van onze school.

Tag Leerwijzer
Leerwijzer jongen met zelfvertrouwen

“Hij is een jongeman met zelfvertrouwen geworden”

Vader leerling

Evaluatie en rapportering in het lager onderwijs

Evaluatie is primordiaal. Het geeft u een tussentijds beeld van de inspanningen van uw kind. Het is voor de jongere in kwestie een stimulans om verder de ingeslagen weg te bewandelen of een aanmoediging om beter te doen.

Daarom houden wij er de volgende strategie op na.

Voor lager onderwijs wordt regelmatig een cijfer -en evolutierapport opgemaakt. Om uw kind efficiënt te begeleiden in de richting van het gestelde doel (o.a. het behalen van de eindtermen lager onderwijs), wordt de evolutie van taal en rekenen regelmatig gemonitord.

Op die manier spelen we voortdurend in op de noden, maar ook de talenten van uw kind.

Het lager onderwijs kent slechts een diploma toe op het einde ervan. Om dit te bekomen onderwerpen wij de leerlingen van het niveau zesde leerjaar aan de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, die in juni afgenomen wordt in Oostduinkerke.

Indien gewenst kan u de school doorheen het schooljaar ten allen tijde contacteren voor informatie omtrent de evolutie van uw kind.

Studie

De studiebegeleiding in het lager onderwijs begint tijdens de lessen. Aangezien de klastitularis zich richt op het individuele traject van elke leerling, wordt ook altijd aandacht besteed aan de manier waarop de leerling bepaalde leerstof of taken kan instuderen.
’s Avonds krijgt men tussen 17.10 u. en 18.10 u. de kans om onder begeleiding van een coach de leerstof te verwerken.

Op die manier komt de studiebegeleiding tegemoet aan twee doelstellingen: het leren instuderen en zelfstandig studeren.

Leerwijzer lager onderwijs studie
Leerwijzer lager onderwijs internaat

Internaat

We gaan slapen in verschillende groepen, op basis van de leeftijd van de leerlingen: hoe jonger, hoe vroeger.
De kamers zijn net en luchtig, met een schitterend uitzicht op de laatste restanten van de duinenstreek. Elke kamer heeft speciale mogelijkheden om versiering en personalia aan te brengen.

De hele nacht is er permanentie. U hoeft zich dus geen zorgen te maken.

Internaat

We gaan slapen in verschillende groepen, op basis van de leeftijd van de leerlingen: hoe jonger, hoe vroeger.
De kamers zijn net en luchtig, met een schitterend uitzicht op de laatste restanten van de duinenstreek. Elke kamer heeft speciale mogelijkheden om versiering en personalia aan te brengen.

De hele nacht is er permanentie. U hoeft zich dus geen zorgen te maken.

Leerwijzer lager onderwijs internaat

Dit is het leven in het lager onderwijs

Dagindeling lager onderwijs

Ontbijt 7u45

Na een goede nachtrust, worden we gewekt door onze begeleider(s) om 7u00. Een douche voor het ontbijt frist op.

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Er wordt dan ook veel aandacht aan besteed. Steeds is er de keuze tussen verschillende soorten brood, beleg, dranken en fruit. Het motto luidt dan ook ‘mens sana in corpore sano’. De maaltijd vormt een prettig moment van samenzijn, dus nemen we er alle tijd voor.

Lessen 8u25

Om 8u25 begint de schooldag. In kleine leergroepen o.l.v. onze ervaren leerkrachten wordt er gewerkt tot 12u10. De pauze, om 10u10, brengt de nodige ontspanning. Onze leerlingen kunnen zich amuseren in het 10 hectare grote gebied rond de school, met een speelplein.

Middagmaal 12u10

Het middagmaal, in buffetvorm, bestaat altijd uit soep, hoofdgerecht met verse groenten, vlees of vis en aardappelen, frietjes of rijst. Alles wordt in eigen keuken klaargemaakt.

Vrijdagmiddag, als de leerlingen huiswaarts keren, krijgen ze een picknick mee.

Lessen / sport 13u15

Na de middag vatten de lessen terug aan tot 18u10, met pauzes om 15u00 en 16u55.

Studie 17u10

Tussen 17u10 en 18u10 is er een speciaal begeleide studie.

Hier leert elk kind op een aangepast tempo en niveau zelfstandig werken.

Avondmaal 18u10

De leerlingen van het lager onderwijs eten in een eigen ruimte aangepast aan hun leeftijd.

Het avondmaal bestaat steeds uit een warm of koud gerecht afgesloten met een lekker dessert.

Internaat 20u00

Rond 20u gaan de leerlingen met hun internaatsbegeleider naar het internaat.

Alle werk zit er op voor vandaag. In het internaat wordt tijd gemaakt om te douchen, naar huis te bellen en de dag gezellig pratend af te ronden. De nacht gaat in rond 21u.