Wat is Leerwijzer

Leerwijzer is een eigenzinnige, zelfstandige en erkende privéschool die zich richt op jongeren die in het klassieke onderwijs niet aan hun trekken komen, om welke reden dan ook.

Motivatie en zelfvertrouwen

Het klassieke onderwijs heeft vaak niet de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de noden van leerlingen met leermoeilijkheden, motivatieverlies of andere bijzondere eisen zoals topsport. De moeilijkheden worden miskend of niet begrepen, wat doorgaans resulteert in een watervaleffect. Veel talent gaat daardoor jammerlijk verloren. Jongeren verliezen gaandeweg hun zelfvertrouwen, hun doel en wellicht hun motivatie voor het behalen van een diploma secundair onderwijs.

Meer over Leerwijzer

Wat is leerwijzer

Waarom leerwijzer

Pijlers van leerwijzer

 Au Petit Lorrain

Dat zeggen ze over ons

Vraag niet om een

lichtere last

vraag om

sterkere vleugels

Onderwijs op maat

Wij bieden onderwijs op maat van de leerling, vraaggestuurd en individueel begeleid. Wij streven ernaar om jongeren terug uit te dagen om hun talenten ten volle uit te buiten. Ons adagium luidt dan ook: vraag niet om een lichtere last, vraag om sterkere vleugels.

Het niveau van de leerling bepaalt het niveau en het tempo van de leerstof. In kleine klasgroepen kunnen de leerlingen zo veel mogelijk individueel benaderd worden, en ook de evolutie van het traject wordt voor elke leerling afzonderlijk begeleid. De leerling staat centraal, met zijn talenten en verwachtingen.

Flexibele leeromgeving

De jongere wordt ingepast in een flexibele leeromgeving, maar wel binnen een duidelijke structuur. Het tijdsmanagement, de studie, het internaat en de aanspreekpunten zijn logisch uitgebouwd rond enkele billijke regels, zodat elke leerling precies weet wat van hem/haar verwacht wordt en wanneer.

Die structuur biedt voorspelbaarheid en zekerheid aan de leerling, opdat hij/zij stapsgewijs meegevoerd wordt in de richting van dat ene doel: het behalen van een diploma secundair onderwijs of terug op de juiste rails staan conform de leeftijd en mogelijkheden.