Waarom Leerwijzer

Moeilijkheden op school kunnen een grote druk leggen op het gezinsfunctioneren, vooral als de problemen niets te maken hebben met een tekort aan intelligentie.

Op het niveau van lager onderwijs zijn vooral dyslexie of dyscalculie, concentratiestoornissen of onrijpheid belangrijke bronnen van ellende. Echter ook hoge begaafdheid, waardoor het geleerde dikwijls als vervelend en banaal wordt ervaren, kan een schoolmoeheid dekken. Onze school diagnosticeert dit alles niet alleen, maar behandelt het ook.

In het secundair onderwijs is onze specialisatie vooral het remediëren van een tekort aan motivatie, een verkeerde vroege oriëntatie of de gevolgen van de bovenstaande problemen als dyslexie, ADHD, ASS, hoogbegaafdheid of onrijpheid.

Meer over Leerwijzer

Wat is leerwijzer

Waarom leerwijzer

Pijlers van leerwijzer

 Au Petit Lorrain

Dat zeggen ze over ons

Schoolmoe

Door de gang van zaken op school kunnen sommige leerlingen op den duur ernstig hun motivatie verliezen om een doel na te streven. Na het zoveelste B- of C-attest zijn zittenblijven of een ander niveau de enige mogelijkheden. Meer dan eens blijken die opties geen antwoord op de problemen. Leerlingen hebben op den duur geen doel meer, geen zin meer, voelen zich een loser en zien het nut van school niet meer in. Begrijpelijk. Een veroordeling tot blijven zitten of zelfs uitsluiting van de school helpt die motivatie niets vooruit.

Wij willen de leerling opnieuw uitdagen conform zijn/haar intellectuele mogelijkheden. Door een sterke structuur en een nauwlettende individuele begeleiding wijst Leerwijzer de weg naar het behalen van een diploma secundair onderwijs.

Leerstoornissen

ADHD, ASS, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid of onrijpheid. Dergelijke moeilijkheden kunnen het functioneren op school sterk belemmeren. Vaak worden die moeilijkheden miskend of onbegrepen op school, het gedrag en resultaten zijn vaak onverklaarbaar ‘anders’. Niet zelden worden deze leerlingen op den duur bestempeld als lui, dom of onhandelbaar.

Een correcte diagnose, en aangepaste begeleiding, kunnen deze leerlingen terug op de rails zetten waar ze thuishoren.

Individueel studieprogramma

Sommige leerlingen hebben geen moeilijkheden op school in het klassieke onderwijs, maar hebben nood aan een individueel onderwijstraject, met een op maat gesneden begeleiding. Sommige jongeren hebben hun eigen reden om zich zelfstandig en op eigen tempo voor te bereiden op de examencommissie. Ook voor hen kunnen wij mogelijkheden aanbieden om dat in de beste omstandigheden te doen, mede gesteund op dertig jaar ervaring.

Onze kleine groepen en erg gespecialiseerde medewerkers passen voor ieders moeilijkheid een geëigende didactiek toe. Tegelijk ligt de klemtoon op de mogelijkheden en sterktes van de leerling. Op deze wijze kan ieder, op zijn eigen tempo, voortschrijden op de leerladder en eindelijk terug de succeservaring opdoen, die zo noodzakelijk is voor het zelfvertrouwen. Dat is ons inziens de sleutel tot elk succes.