Lager secundair onderwijs

1ste graad (lager) secundair onderwijs

Het eerste leerjaar A en 2A (meest recente benaming voor 1ste graad lager secundair onderwijs) zijn erkend door het departement onderwijs. Leerwijzer levert zelf attesten en getuigschriften af voor deze graad. Toch verschillen wij in hoge mate van het klassieke erkend onderwijs door onze vraaggestuurde en niet aanbodgestuurde aanpak. Niet de klasgroep telt, wél de leerling die voldoende verstandig is om het in een ASO-richting waar te maken, maar door een niet-intellectuele reden de pedalen verloor of dreigt te verliezen.

Leerwijzer werkt conform aan de nieuwe eindtermen en leerplannen: In het eerste leerjaar A betekent dit: 27 uur algemene vakken en 5 differentiatie-uren die besteedt worden aan remediëring, verdieping en projecten. In 2A: 25 uur algemene vakken, 2 uur differentiatie en 5 uur basisoptie, ofwel Economie en organisatie, ofwel Moderne wetenschappen.

In Leerwijzer kan de leerling met een taal- of rekenprobleem, een concentratiestoornis of “gezegend” met hoogbegaafdheid door een professionele individuele aanpak in kleine klasgroepen van maximaal acht leerlingen, de gevraagde eindtermen behalen. Er dient uiteraard wel hard voor gewerkt te worden, maar daarvoor staat de professionele internaatsbegeleiding garant: ontspanning hangt af van de geleverde inspanning, intense studiebegeleiding traint techniek en discipline van het studeren. Daarom is ons adagium al meer dan dertig jaar: ‘Vraag niet om een lichtere last, maar wél om sterkere vleugels.’

Tag Leerwijzer
Leerwijzer recensie leerling

“Laurent eindigde met een jaar voorsprong”

moeder van leerling

Evaluatie en rapportering

Evaluatie is primordiaal. Het geeft u een tussentijds beeld van de inspanningen van uw kind. Het is voor de jongere in kwestie een stimulans om verder de ingeslagen weg te bewandelen of een aanmoediging om beter te doen.

Daarom houden wij er de volgende strategie op na:

Leerwijzer kiest voor permanente evaluatie in de eerste graad secundair onderwijs. De leerlingen hebben geen klassieke examens meer. De leraar spreidt de taken, toetsen, vaardigheden over het hele schooljaar. Zo krijgt uw kind de kans om zijn kennen en kunnen op veel meer momenten te tonen en eventueel minder goede resultaten weg te werken. Voor elke vakantie krijgt uw zoon/dochter een evolutierapport. Het rapport concentreert zich vooral op de vorderingen van uw kind en beoordeelt allerlei attitudes. Met Kerstmis, Pasen en eind juni is er een cijferrapport.

Op het einde van het jaar levert de klassenraad een attest af.

Voor het eerste leerjaar A is dit een A-attest of A-attest met verplichte remediëring in het volgend schooljaar. Een C-attest kan, maar in heel uitzonderlijke gevallen. Voor 2A is dit een A-attest, B-attest of C-attest. De geslaagde leerlingen krijgen een getuigschrift van de eerste graad. Dit is wél noodzakelijk om naar een volgend jaar over te stappen, al dan niet in onze school.

Studie

Taken en studieopdrachten worden nauwgezet opgevolgd in een agendasysteem. Elke leerling krijgt verschillende opdrachten, aangepast aan zijn of haar profiel. Planning en aanpak worden van dichtbij gecoacht.

Gekende leerstof wordt ondervraagd door de studiebegeleider. Daarbij kunnen ze een beroep doen op proeftoetsen met bijhorende verbetersleutel.

Leerwijzer inschrijvingen
Leerwijzer internaat secondair

Internaat

De eerste graad moet eerst volledig met het huiswerk klaar zijn, vooraleer zij zich kunnen ontspannen. Tussen 21u en 21u30 gaan zij slapen.

De kamers zijn net en luchtig, met een schitterend uitzicht op de laatste restanten van de duinenstreek. Elke kamer heeft speciale mogelijkheden om versiering en personalia aan te brengen.

Er is de hele nacht permanentie. U hoeft zich dus geen zorgen te maken.

Internaat

De eerste graad moet eerst volledig met het huiswerk klaar zijn, vooraleer zij zich kunnen ontspannen. Tussen 21u en 21u30 gaan zij slapen.

De kamers zijn net en luchtig, met een schitterend uitzicht op de laatste restanten van de duinenstreek. Elke kamer heeft speciale mogelijkheden om versiering en personalia aan te brengen.

Er is de hele nacht permanentie. U hoeft zich dus geen zorgen te maken.

Leerwijzer internaat secondair

Dit is het leven in het secundair onderwijs

Dagindeling lager secundair onderwijs

Ontbijt 7u45

Na een goede nachtrust, worden we gewekt door onze begeleider(s) om 7u00. Een douche voor het ontbijt frist op.

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Er wordt dan ook veel aandacht aan besteed. Steeds is er de keuze tussen verschillende soorten brood, beleg, dranken en fruit. Het motto luidt dan ook ‘mens sana in corpore sano’. De maaltijd vormt een prettig moment van samenzijn, dus nemen we er alle tijd voor.

Lessen 8u25

Om 8u25 begint de schooldag. In kleine leergroepen o.l.v. onze ervaren leerkrachten wordt er gewerkt tot 12u10. De pauze, om 10u10, brengt de nodige ontspanning. Onze leerlingen kunnen zich amuseren in het 10 hectare grote gebied rond de school, met een speelplein.

Middagmaal 12u10

Het middagmaal, in buffetvorm, bestaat altijd uit soep, hoofdgerecht met verse groenten, vlees of vis en aardappelen, frietjes of rijst. Alles wordt in eigen keuken klaargemaakt.

Vrijdagmiddag, als de leerlingen huiswaarts keren, krijgen ze een picknick mee.

Lessen / sport 13u15

Na de middagpauze vatten we de lessen opnieuw aan om 13u15. Om 15u is er een onderbreking voorzien, waar de leerlingen een versnapering en drankje krijgen. Nadien wordt opnieuw hard gewerkt tot 16u55. Instructies, taken en toetsen worden aangepast aan het profiel van de leerling. Dit om hun leersnelheid te optimaliseren.

Op vaste momenten is er ook sport voorzien. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het ruime duinengebied en het nabijgelegen zwembad Sun Parks.

Studie 17u10

Na de lessen kunnen de leerlingen tussen 17u10 en 18u10 studie volgen of deelnemen aan een activiteit. Op die manier willen wij inzetten op het aanleren van zelfstandigheid en een verantwoordelijkheidsgevoel.

Avondmaal 18u10

De eerste graad eet in een eigen ruimte aangepast aan hun leeftijd. Het avondeten, in buffetvorm, bestaat steeds uit een warm of koud gerecht afgesloten met een dessert.

Vrijdagmiddag, als de leerlingen huiswaarts keren, krijgen ze een picknick mee.

Studie 19u00

Na de avondmaaltijd kijken de leerlingen naar het nieuws. Op de hoogte zijn van de actualiteit is noodzakelijk.
Daarna vangt de verplichte individueel begeleide studie aan tot 20u00.

Leerlingen leren via een aangepast agendasysteem plannen en grondig studeren.

Internaat 20u45

Rond 20u45 gaan de leerlingen met hun internaatsbegeleider naar het internaat. Alle werk zit er op voor vandaag. Hier wordt tijd gemaakt om te douchen, naar huis te bellen en de dag gezellig pratend af te ronden. De nacht gaat in rond 21u30.