Internaat Lager onderwijs

Sociale vaardigheden en kennis bijbrengen?

Een school heeft niet alleen de verantwoordelijkheid om kinderen kennis en inzichten bij te brengen, maar ook om jongeren te begeleiden in het opbouwen van hun sociale identiteit.

Ons internaat voor het lager onderwijs is bij uitstek de plaats waar dat gebeurt.

Internaten hebben immers een duidelijke routine en structuur, wat zekerheid en vertrouwen geeft. Er is bovendien voortdurend een vertrouwenspersoon aanwezig voor als het even minder gaat.

Internaat = routine en structuur

Een school met internaat heeft een duidelijke routine en structuur, wat zekerheid en vertrouwen geeft. Er is bovendien voortdurend een vertrouwenspersoon aanwezig voor als het even minder gaat.

Op ons internaat de (meer dan 30 jaar al) combineren we twee opvoedingstaken:

  • leerlingen leren om beter te studeren
  • ervoor zorgen dat ze de sociale vaardigheden leren om de volgende levensfase met vertrouwen aan te vatten.

Vrienden voor het leven

Jongeren komen maar al te graag eens vanonder het ouderlijke gezag uit om te kunnen experimenteren in een veilige sociale context. En op internaat ben je nooit alleen.

Leerlingen leren er sociale vaardigheden, die ze later in verschillende situaties zullen gebruiken: assertiviteit, conflicthantering, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid,… En ook af en toe de grenzen van de regels opzoeken en dan eendrachtig voor elkaar opkomen. Op internaat worden vriendschappen gevormd voor het leven

Internaat lager onderwijs

Had u graag meer info over ons internaat en de werking binnen het lager onderwijs? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Het leven op internaat is ook gewoon tof!