Kalender

Home / Kalender

Kalender schooljaar 2023 – 2024

Les tot 16u

8 mei : Les tot 16u. De schoolbus rijdt zoals gewoonlijk.

Hemelvaart

9 mei tot en met 12 mei : Hemelvaart / De school is gesloten.

*Opmerking : Als een leerling buiten deze vakantiedagen niet aanwezig kan zijn ( ziekte, familiale omstandigheden … ) vragen wij u om dit schriftelijk te melden met opgave van de reden van afwezigheid. Uw kind is ingeschreven in onze school en voldoet daardoor aan de leerplicht. Administratief kan de verificateur dit controleren.