Podcasts

Home / Podcasts

De leerwijzer podcast

Hoe blijven we jongeren motiveren?

Welkom bij de Leerwijzer podcast, waarin we het hebben over ons hoogste goed, onze grootste zorg: onze kinderen. Eén van de zaken waar we ons immers het meeste zorgen om maken is hun opleiding, het onderwijs, de school.

Elke maand stellen we een nieuwe podcast voor waarin we vanuit onze praktijkervaring vertellen over hoe we jongeren blijven motiveren, telkens vanuit een andere invalshoek.

Waarom loopt het voor mijn kind niet zoals het moet op school? Moet ik het normaal vinden dat mijn kind zich verveelt of ongelukkig voelt in de klas? Wat als mijn kind het vertrouwen in de school -en zichzelf- verliest? Ligt de oplossing in een lichtere last? Of kunnen we ons kind toch (terug) sterker maken?

Bij Leerwijzer zien we dergelijke zorgen vaak terugkeren. In deze podcast willen we een antwoord bieden en een inkijk geven in hoe we op onze school niet kiezen voor een lichtere last, maar jongeren terug sterkere vleugels geven.

Is het internaat een noodzakelijk kwaad?

Is het internaat een noodzakelijk kwaad?

Internaat is geen kwaad, het is heel dikwijls een noodzakelijk goed. Er zijn meerdere voordelen gekoppeld aan een internaat, zowel voor de leerlingen zelf als voor de ouders.

Goesting, meer bepaald een gebrek aan goesting, schoolmoeheid.

Goesting, meer bepaald een gebrek aan goesting, schoolmoeheid.

Ik ga tegen mijn gedacht naar school. Ik wil niet meer naar school. Het lukt niet meer. Dit zijn zinnen die elke ouder al aan de keukentafel heeft gehoord. Maar wat wanneer de signalen serieuzer worden? Wat zijn de oorzaken en hoe gaan we er best mee om?

Zijn hoogbegaafden dan snel in alles?

Zijn hoogbegaafden dan snel in alles?

Ongeveer 2% van de bevolking is hoogbegaafd. Dat is afwijkend van een norm en daar hebben we het allemaal moeilijk mee, zowel de mensen rondom als de hoogbegaafden zelf. Want hoogbegaafdheid leidt tot hoge verwachtingen in alles. Maar zo werkt het niet. Dat maakt het dan net weer zo moeilijk.

Wat zijn al die dys’sen?

Wat zijn al die dys’sen?

In deze aflevering spreken we over leerstoornissen, met name dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, dysfasie,… maar wat zijn al die “dys’sen”?

Hoe laat je iemand (terug) goesting krijgen in school?

Hoe laat je iemand (terug) goesting krijgen in school?

Onze basisfilosofie, zoals we in aflevering 1 uit de doeken deden, is een vertaling van de missie van onze school: jongeren sterkere vleugels geven. Hoe past Leerwijzer dat nu concreet toe in de praktijk?

Motivatie

Motivatie

In deze eerste aflevering vertrekken we vanuit onze basisfilosofie over motivatie, de rode draad die onze hele werking bepaalt.