Leerwijzer podcast

De examencommissie: de onafhankelijke lat, voor iedereen gelijk

Leerwijzer Podcast
Leerwijzer Podcast
De examencommissie: de onafhankelijke lat, voor iedereen gelijk
Loading
/

De examencommissie, onmisbaar voor het halen van een diploma binnen Leerwijzer, is een onafhankelijke instantie die examens aanbiedt. Je schrijft je in voor een richting en legt per graad een bepaald examen af, voor die volledige graad in een keer. Leerlingen leren zo omgaan met grote pakken leerstop, wat een goede voorbereiding is op het hoger onderwijs. Wanneer je voor alles 50% behaalt, heb je je diploma.

In de meeste omringende landen krijgen leerlingen op afgesproken momenten een geijkte examens. Iedereen legt hetzelfde examen af. De lat ligt voor iedereen even hoog. In Vlaanderen is dat niet zo. De individuele leerkracht bepaalt die lat. Leerwijzer kiest voor de onafhankelijke lat, voor iedereen gelijk.

We vertrekken altijd vanuit onze pedagogische filosofie: we stellen, samen met de leeling, een doel op basis van zijn/haar competenties. Hij/zij staat mee aan het roer van zijn eigen doelen. Gebaseerd op cognitief niveau, talenten en motivatie bepalen we het tempo van het afleggen van de examens voor bepaalde vakken en het behalen van dat diploma.

Eindconclusie

Vraag niet om een lichtere last, maar vraag om sterkere vleugels.