Blijf niet zitten bij een B- of C-attest

Aan het einde van de maand juni valt het eindoordeel over het schooljaar. Als alles goed gaat krijgt een leerling een A-attest. Een B-attest betekent dat een leerling kan overgaan naar het volgende leerjaar met uitsluiting van bepaalde studierichtingen. Soms kan de leerling ervoor kiezen om te blijven zitten. Een C-attest betekent dat de leerling sowieso moet zittenblijven.

Wat kan men nu doen tegen een B- of C-attest?

Tot nu moest de klassenraad steeds motiveren waarom een attest gegeven werd. Je kan tegen die beslissing immers altijd in beroep gaan. De school kan dan alsnog beslissen om bv. herexamens of vakantietaken op te leggen, of de attestering aan te passen.

Veel scholen vermeden om B- of C-attesten te geven, omdat de klassenraad moest bewijzen waarom ze tot dit oordeel kwamen. Voor een doorgewinterde onderwijsadvocaat is het vaak een koud kunstje om zo’n motiveringen te deconstrueren. Om een beroepsprocedure en de navenante administratieve lasten te ontzien gaf de klassenraad dan maar gewoon een A-attest.

Minister Weyts draait dat nu om: hij schaft die verplichte motivering voor de eindevaluatie af. Daardoor komt de bewijslast bij de eiser te liggen: de leerling en zijn ouders zullen voortaan dus moeten aantonen dat de beslissing van de klassenraad fout was. Klassenraden zullen daardoor mogelijk minder aarzelen om een B- of C-attest te geven. Bovendien zullen deze attesten moeilijker aan te vechten zijn.

De examencommissie biedt een aantrekkelijker alternatief.

Voor de examencommissie telt die eindevaluatie niet. Een clausulering bij een B-attest houdt je dus niet tegen om toch verder te gaan in de gekozen richting. En zelfs bij een C-attest kun je gewoon overgaan naar het volgende leerjaar. Bovendien werkt de examencommissie erg flexibel: je kunt de examens op eigen tempo afleggen en versnellen of vertragen naargelang de behoefte en competenties.

Haalde je een B-attest in het ASO met uitsluiting van Wetenschappen? Bij de examencommissie kun je toch gewoon Wetenschappen blijven doen. Kreeg je een C-attest in het 4e middelbaar? Bij de examencommissie kun je toch gewoon starten in de derde graad en hoef je het jaar niet over te doen.

Bij een C-attest in het 6e middelbaar krijg je zelfs vrijstellingen voor alle vakken waarvoor je geslaagd was. Wanneer je dus al vóór de eindexamens in juni al het gevoel hebt dat het niet helemaal zal lukken, kun je toch best alles op alles zetten om voor zo veel mogelijk vakken 50% te halen. Bij de examencommissie zul je immers enkel die vakken moeten overdoen waarvoor je niet slaagde. Dat biedt de mogelijkheid om alsnog hogere studies aan te vatten samen met je vrienden.

Die examens voor de examencommissie zijn natuurlijk niet vanzelfsprekend. Een gedegen voorbereiding, planning en toegewijde studie zijn er des te belangrijker. Leerwijzer begeleidt al 40 jaar met aantoonbaar succes leerlingen in deze situatie. Wij organiseren alles van A tot Z en hebben de nodige expertise om leerlingen efficiënt voor te bereiden op de examens van de examencommissie. Meer weten? Contacteer ons!