Leerwijzer lost het op

Leerwijzer mocht het nieuwe kalenderjaar aanvatten met een groei van 12% in haar leerlingenaantal. Een stijging in januari is gebruikelijk, omdat veel jongeren elk jaar met het Kerstrapport al een informele veroordeling krijgen tot een B- of C-attest. Toch is die stijging dit jaar uitzonderlijk groot. Een teken aan de wand dat het reguliere onderwijs niet de oplossingen kan bieden die jongeren nodig hebben. Leerwijzer doet dat wel.

Er zijn meer jongeren die in het reguliere onderwijs in de problemen komen. Wij ondervinden dat die problemen in vele gevallen ontstaan door de aanpak van het onderwijssysteem zelf, en niet zozeer door een gebrek aan intelligentie of ijver van de jongeren. Integendeel. Het zijn net vaak de intelligentste of ambitieuze leerlingen die moedeloos worden in de klas. Te zelden wordt dan de ware oorzaak van een terugval in schoolresultaten onderzocht.

CLB’s hebben de tijd en middelen niet, en leerkrachten zijn niet opgeleid om de problemen te onderkennen. Door het aanhoudende lerarentekort worden bovendien steeds vaker ongekwalificeerde mensen voor de klas geplaatst. Los van de vakinhoudelijke kennis is het zelfs bij gediplomeerde leerkrachten al moeilijk om pedagogische vaardigheden als motivatie, klasmanagement en differentiatie goed toe te passen. En ook de opgebrande leerkrachten kunnen de energie niet vinden om leergierige leerlingen uit te dagen. Het zijn allemaal zaken die kunnen bijdragen tot tegenvallende resultaten.

Uiteindelijk wordt de leerling geculpabiliseerd voor zijn falen en wordt hij ‘een probleem’, nog voordat iemand dat deftig onderzocht of een bijdrage leverde tot een oplossing. De leerling is immers vast te dom, te lui, of anderszins incapabel, en wordt dus doorverwezen naar een andere school of richting. Daar zet het probleem zich mogelijk nog verder door een gebroken zelfvertrouwen, pesterijen en/of desinteresse.

Jongeren geraken in de moeilijkheden doorheen hun onderwijstraject om vele uiteenlopende redenen. De uitdaging in het onderwijs is niet om het probleem te benoemen, maar om deel te zijn van de oplossing. Helaas blijft men de verantwoordelijkheid voor ‘het probleem’ veelal enkel bij de leerling leggen. Leerwijzer staart zich niet blind op het probleem, wij lossen het op.