School met internaat: dit zijn een aantal voordelen.

De keuze om kinderen naar een school met internaat te sturen is niet vanzelfsprekend. Het betekent immers dat de opvoeding van de kinderen aan een ander toevertrouwd wordt. Een internaat moet dat vertrouwen steeds bevestigen. De beslissing om kinderen op internaat te sturen gaat dan ook niet over één nacht ijs. Terecht worden internaten voortdurend kritisch, en soms zelfs argwanend, bekeken. Toch heeft een internaat heel wat voordelen voor de lerende jongere.

Pragmatische keuze

Vaak is de reden om een kind op internaat te sturen een louter pragmatische keuze: beide ouders hebben een veeleisende en tijdrovende job, waardoor ze niet tijdig thuis kunnen zijn om de avondroutine in huis te organiseren. Het is voor velen niet vanzelfsprekend om beroeps- en gezinsleven aan elkaar te breien. Dan is een internaat een noodzakelijke oplossing. Maar in principe geldt dat slechts voor een kleine minderheid.

De pedagogische voordelen

Een school met internaat biedt echter ook pedagogische voordelen. Zo heeft men op internaat de mogelijkheid om de studie-ijver en methode te managen en te coachen. Studiebegeleiders kunnen meteen feedback geven aan de collega’s leerkrachten, die dan weer een gerichte begeleiding kunnen voorzien tijdens de les. Die studiebegeleiding kan best gebeuren door pedagogen, die daarin getraind zijn.

Ouders willen thuis vaak het huiswerk van de kinderen superviseren en extra ondersteuning bieden, maar vanuit de rol als ouder aanvaarden vele jongeren dat niet. Ze vinden het maar gênant te moeten toegeven dat een bepaald vak echt niet lukt, tot wanhoop van ouders die er al zoveel aandacht en inspanningen aan besteedden. Het kan enkel leiden tot groeiend wederzijds onbegrip en conflicten. Vreemde ogen dwingen beter.

Oefenen van sociale vaardigheden

Ten slotte worden op internaten ook belangrijke sociale vaardigheden geoefend. Men leert er vrienden maken en samenwerken. Conflicten die zich vroeg of laat onvermijdelijk voordoen moet men meteen confronteren en oplossen. Zo leert men de goede en de minder goede kanten van samenleven en moet men die ook ad hoc leren te hanteren. In het bedrijfswereld legt men weleens de nadruk op ‘soft skills’. Wij zijn ervan overtuigd dat je die bij uitstek leert op een internaat.

De grootste voordelen

Kinderen leren op internaat werken, zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Bovendien doen ze dat in een kader dat volledig afgestemd is op dergelijke ontwikkelingstaken. Het idee dat men kinderen als het ware uit handen geeft als ze op internaat gaan is dan ook een misvatting. Dankzij een internaat kunnen kinderen aan het einde van de schoolweek weer gewoon echt thuiskomen en kind zijn.