Scholen met internaat zitten in de lift

De laatste jaren stijgt het aantal leerlingen in de (West-)Vlaamse internaten opnieuw. Leerlingen vinden er een vaste sociale stek. Sinds de ervaringen met het (deeltijdse) thuisonderwijs in het pandemietijdperk zoeken ook ouders vaker naar een professionele pedagogische opvolging voor hun kind. Bij Leerwijzer is het internaat dan ook een essentieel element in de totaalbegeleiding van leerlingen. Op het internaat kunnen we onze leerlingen zowel op vlak van studie als qua persoonlijkheidsontwikkeling maximaal bijstaan.

Studiebegeleiding

Tijdens hun studiewerk kunnen we van alle leerlingen nagaan wanneer ze wat studeren, hoe ze studeren en hoe lang ze daarover doen. Leerlingen studeren immers altijd gesuperviseerd door een professionele studiecoach. Die traint de leerlingen om studie-ijver en/of -methode te versterken. Ook onze leerkrachten zijn daarbij voortdurend betrokken. Zo kunnen zij vakspecifiek ingrijpen waar nodig. Dankzij de begeleiding op het internaat leren jongeren dus gaandeweg zelfstandig te werken, maar er gebeurt natuurlijk veel meer dan studeren.

Sociale vaardigheden

Een school heeft niet alleen de verantwoordelijkheid om kinderen kennis en inzichten bij te brengen, maar ook om jongeren te begeleiden in het opbouwen van hun sociale identiteit.

Het internaat is bij uitstek de plaats waar dat gebeurt.

Internaten hebben immers een duidelijke routine en structuur, wat zekerheid en vertrouwen geeft. Er is bovendien voortdurend een vertrouwenspersoon aanwezig voor als het even minder gaat.
Maar het leven op internaat is ook gewoon tof. Jongeren komen maar al te graag eens vanonder het ouderlijke gezag uit om te kunnen experimenteren in een veilige sociale context. En op internaat ben je nooit alleen. Leerlingen leren er sociale vaardigheden, die ze later in verschillende situaties zullen gebruiken: assertiviteit, conflicthantering, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid,… En ook af en toe de grenzen van de regels opzoeken en dan eendrachtig voor elkaar opkomen.

Op internaat worden vriendschappen gevormd voor het leven. Achteraf vinden veel ouders die ontwikkeling terecht nog belangrijker dan de goede schoolresultaten van zoon of dochter.

Sterkere vleugels

Een goed internaat kan die twee opvoedingstaken optimaal combineren: enerzijds leerlingen leren om beter te studeren, en anderzijds ervoor zorgen dat ze de sociale vaardigheden leren om de volgende levensfase met vertrouwen aan te vatten. Dat doen we alsof het onze eigen kinderen betreft. Zo kunnen we onze leerlingen dankzij ons internaat pas echt sterkere vleugels geven voor het leven.