FAQ

Home / FAQ
Wat biedt onze school aan?

LEERWIJZER, met als inrichtende macht de VZW Au Petit Lorrain, is een vrije, niet- gesubsidieerde school voor lager en secundair onderwijs, ingericht door privépersonen, die zich in een VZW hebben verenigd. De school staat onder leiding van de familie Ringoot.

We bieden jongelui de volgende mogelijkheden aan:

Lager onderwijs: van eerste tot en met zesde leerjaar.

Secundair onderwijs: de eerste twee jaren van het algemeen secundair onderwijs, optie Moderne Wetenschappen. De uitgereikte diploma’s zijn erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap: de examencommissie werd in het leven geroepen om allen die om één of andere reden geen diploma behaald hebben in een klassieke school, alsnog de kans te bieden dit te halen. Ook jongeren die een versneld of vertraagd parcours willen afleggen, kunnen van deze commissie gebruik maken.
Alle examens hebben plaats in Brussel. De school organiseert het vervoer en begeleidt de inschrijving.

Van de onderstaande richtingen organiseert Leerwijzer de voorbereiding:

 • Eerste graad ASO – Moderne Wetenschappen
 • Tweede graad
  ASO – Economie, Wetenschappen
  TSO – Handel – Talen
 • Derde graad
  ASO – Economie – Moderne talen, Economie – Wiskunde, Economie – Wetenschappen, Humane Wetenschappen, Moderne Talen – Wetenschappen, Moderne Talen – Wiskunde, Wetenschappen – Wiskunde
  TSO – Onthaal en Public Relations, Handel

Wij volgen daarin de programma’s van het departement onderwijs.

Let wel : Leerwijzer biedt geen resultaatgarantie, wél de best mogelijke voorbereiding en de hoogste slaagkansen (statistisch bewezen). Voor ons is de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap niet alleen een middel om een diploma te verwerven, maar ook vooral een middel om het karakter te sterken, leren hard te werken en dus een goede voorbereiding op eender welke latere studie. We willen namelijk geen lichtere last opleggen, maar sterkere vleugels creëren.

Hoe ziet de examencommissie eruit?
In wat volgt, vindt u de procedure voor inschrijving voor de examencommissie, het bepalen van examendata, en de evaluatiemethode. Wij vragen u met aandrang dit aandachtig door te nemen.

De meeste informatie kunt u ook terugvinden op de website van het departement onderwijs1. Wij geven de belangrijke punten in volgend stappenplan iets verteerbaarder weer. Let wel : Leerwijzer begeleidt al deze stappen mét u en de kandidaat.

 1. Inschrijving verplichte infosessie.
  Op regelmatige tijdstippen worden informatiesessies georganiseerd in het Consciencegebouw, Koning Albert-II laan 15 te Brussel. Aanwezigheid op die sessies is noodzakelijk om te kunnen inschrijven voor een account. De plaatsen op de informatiesessies zijn beperkt en er dient op voorhand ingeschreven te worden via het internet. Na inschrijving wordt aan de leerling een bevestiging gestuurd . Gelieve ons die bevestiging door te sturen, zodat wij het inschrijvingstraject goed kunnen coördineren.
 2. Toekenning account.
  Enkel en alleen op infosessies is het mogelijk om een account en wachtwoord te verkrijgen. De leerling moet zich daartoe persoonlijk met identiteitskaart aanmelden. Een volmacht geven is onmogelijk. De examencommissie rekent voor het account een eenmalige administratieve kost aan van €35.
 3. Intekenen examens.
  Vanaf de eerste dag na de toekenning van het account, en na betaling van €35, kan de leerling hiermee intekenen op examens. Wij doen dit samen met de jongere, opdat wij hem/haar optimaal kunnen begeleiden om het vooropgestelde doel binnen een realistische termijn te bereiken. De ouders worden dan ter goedkeuring op de hoogte gebracht van ons examenvoorstel. Bij consensus worden de examendata definitief vastgelegd.
 4. Organisatie examendata.
  De examencommissie organiseert de examens doorheen het jaar, ook in sommige vakantieperiodes.
 5. Evaluatie.
  De examencommissie streeft ernaar om de examens zoveel mogelijk digitaal te laten doorgaan. Enkel de taalvakken behelzen zowel een schriftelijk als een mondeling gedeelte. Uiterlijk vier weken na een examen krijgt de leerling zijn/haar resultaten voor dat vak toegestuurd via het account. Pas na het verkrijgen van deze resultaten kan, bij niet- slagen, een volgende examendatum voor hetzelfde vak worden gepland. Een leerling heeft per vak het recht op drie beurten per kalenderjaar.
 6. Diploma.
  Een leerling verwerft een diploma wanneer hij/zij vijftig procent behaald heeft op alle hoofdvakken die deel uitmaken van een bepaalde richting (A-vakken). Voor de andere vakken (B-vakken) kunnen onvoldoendes in beperkte mate gedelibereerd worden.
 7. Belangrijk:
  Examen op maandag of na een vakantieperiode:
  De leerlingen gaan in die gevallen rechtstreeks van thuis naar het examencentrum. De locatie en het tijdstip worden u telkens de vrijdag voor het examen nogmaals doorgestuurd per mail. Na het examen kan de leerling naar het station van Brugge sporen, waar men wordt opgehaald.

Te laat op een examen of verstek:
De Examencommissie aanvaardt geen enkel excuus indien men te laat komt op een examen of verstek geeft (bv. door ziekte).
Enkel op een schriftelijk examen mag men 15 minuten te laat komen en toch nog deelnemen. Meer dan vier keer een kwartier te laat komen of niet opdagen leidt tot schorsing gedurende twee maand, waarna men zich opnieuw dient in te schrijven.

Hoe ziet een schooljaar eruit

Wij volgen zoveel mogelijk de kalender (cfr pg.11) van het gesubsidieerd onderwijs.

De uitzonderingen op deze regel:

De school is open vanaf maandag om 12.30 uur.

De lessen beginnen op maandag om 13.15 uur. met een assembly (collectieve werkinformatie voor de leerlingen).
Voorzie wel dat de jongere gegeten heeft, onderweg of thuis. De maandagvoormiddag wordt gecompenseerd door les op woensdagnamiddag.

We eindigen de week op vrijdag om 12.00 uur, zodat ook de jongeren die van ver komen in de winter voor de duisternis thuis zijn. Een lunchpakket wordt meegegeven aan hen die met het openbaar vervoer reizen. Zij worden door ons eigen busvervoer naar Brugge-station en Gent (Ghelamco-Arena) gebracht.

Opdat de leerling maximaal lessen ter voorbereiding van het examen zou kunnen genieten, is het mogelijk dat hem/haar gevraagd wordt om op vrijdagnamiddag tot 17 uur de lessen te volgen. In dit geval geldt er geen meerprijs.

Op het einde van het eerste trimester wordt u door de familie Ringoot uitgenodigd op een sfeerrijke kerstreceptie, op het einde van het schooljaar een feestelijke eindejaarsreceptie mét oudercontact. Zo’n oudercontact wordt ook georganiseerd voor de paasvakantie.

Het is ook mogelijk om op zaterdag te blijven studeren, meer informatie via klaas@leerwijzer.be

Hoe kunnen wij contact opnemen met de school?

Altijd en overal.

U bent steeds welkom.

Succes met een kind is pas gegarandeerd als en slechts als de samenwerking tussen ouders en de school perfect is. U vertrouwt ons uw kind toe, omdat wij specialisten zijn in de materie. U investeert in uw kind. U heeft dan ook het recht om blijvend op de hoogte te zijn. Dit kan telefonisch, per mail of persoonlijk. Daartoe neemt u ten allen tijde zelf het initiatief. We zijn overdag telefonisch bereikbaar tot 20u.00. Per mail zijn we uiteraard steeds te bereiken.

Door ons aantal leerlingen te beperken kunnen wij door de familiale, persoonlijke aanpak, altijd op de hoogte zijn van de hele evolutie van uw dochter of zoon. De héle evolutie, inderdaad, want vergis u niet : een jongere die weer succes ervaart, het eindelijk weer ziet zitten, kan best ook psychologisch een hele positieve evolutie doormaken.
Net dank zij die beperkte aantallen zijn wij direct op de hoogte van opduikende problemen.

Ouders kunnen hun kinderen komen bezoeken, maar psychologisch en organisatorisch is dit niet steeds ideaal. Daarom verkiezen we een contact per mail, sms, of via sociale media.

Voor dringende boodschappen kunt u uiteraard dag en nacht telefonisch bij ons terecht.
Evenwel, om een goeie pedagogische gang van zaken mogelijk te maken, kunnen begeleiders niet aan het gsm-toestel van uw kind geroepen worden. Zij moeten namelijk ook andere kinderen helpen. U kan op die momenten echter ten allen tijde terecht bij de directie.

Bij ziekte van uw zoon of dochter wordt u steeds verwittigd. Er wordt dan afgesproken, in overleg met de arts, of het al dan niet wenselijk is huiswaarts te keren. Wij vragen u uitdrukkelijk hierin zelf geen initiatief te nemen, tenzij na overleg met de school. Ook niet als uw kind u belt. Neem eerst contact op met de school.

Alle mededelingen van de school naar u, ouders, zullen per mail verstuurd worden, tenzij u dit uitdrukkelijk anders wenst. Gelieve dit dan op het inschrijvingsformulier te vermelden.

Nuttige e-mailadressen
Directie: info@leerwijzer.be
Financieel: secretariaat@leerwijzer.be
Dagelijkse communicatie: soetkin@leerwijzer.be

Hoe wordt uw kind benaderd?

Uw kind stapt in een cyclus van om en bij de 10 maanden.

Tijdens die periode wordt het voortdurend begeleid, in groep en individueel door zowel de leerkrachten, mentoren als een team van psychologen. De aard en de intensiteit van deze begeleiding wordt aangepast aan zijn of haar voorkennis en de vorderingen die uw kind maakt.

Zeker in het begin is onze begeleiding zeer intensief. We willen uw kind zo snel mogelijk leren kennen om het traject naar de examens toe nauwkeurig te kunnen plannen.

Ondertussen gaan we ook, op basis van een geïndividualiseerd evenwicht tussen les, practicum en studie over tot de eigenlijke kennisoverdracht. In de practica wordt de leerstof in kleine groepen, onder de leiding van een vakleraar, ingeoefend. De studie geeft uw kind de tijd en omgeving om zelf op eigen ritme de leerstof eigen te maken.

Op basis van maandelijkse testen worden de vorderingen gemeten, geëvalueerd.

Hoe ziet een schooldag eruit in het lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs?

Na een goede nachtrust, worden we gewekt door onze begeleider(s) om 7u.00. Een douche frist op .
Het ontbijt bestaat uit een keuze van verschillende broodsoorten en beleg, warme chocolademelk, koffie of thee. De maaltijd vormt een prettig moment van samenzijn, dus nemen we er alle tijd voor.

Om 8u30 begint de werkdag. In kleine leergroepen o.l.v. onze ervaren leerkrachten wordt er gewerkt tot 12u10. De speeltijd om 10u. zorgt voor de nodige ontspanning. Onze leerlingen kunnen zich amuseren in het gebied rond de school, met een speelplein, ver van elke gevaarlijke straat.

Het middagmaal bestaat altijd uit soep, hoofdgerecht met verse groenten, vlees of vis en aardappelen, frietjes of rijst én een dessert, een melk- of fruitproduct. Alles wordt in eigen keuken klaargemaakt en we mogen bescheiden stellen dat onze keuken gereputeerd is.
Is de eerste vraag die ouders aan hun kind stellen niet : “ En … hoe was het eten?”

Na een pauze in de buitenlucht, begint het namiddaggedeelte werken. Een drieuurtje onderbreekt even, maar tot 17u wordt opnieuw hard aan de leerevolutie gewerkt.
Wij zijn ondertussen de sporturen niet vergeten en ook creativiteit komt aan bod. Elke woensdagnamiddag knutselen de leerlingen iets in elkaar rond een bepaald thema : carnaval, Moederdag, Halloween,…Elk trimester wordt afgesloten met een leuk kinderfeest.

Na 17 u is er begeleide studie voor iedereen. De kleineren hebben met dit uur studie en huiswerk voldoende.
Na het avondeten, dat bestaat uit iets warms, iets kouds, over het algemeen populaire gerechten, waarbij deegwaren niet worden vergeten, is het tijd voor ontspanning. De avondontspanning is afhankelijk van het weer. Zomeractiviteiten gebeuren buiten in het mooie duinengebied rond de school, op het basket-,volley- of minivoetbalveld. De begeleiders slagen er telkens opnieuw in om een spannend spel op touw te zetten. Onze winteractiviteiten worden binnenshuis gehouden. We beschikken over een sportzaal, speelzaal, waarin biljart, tafelvoetbal, tafeltennis en een crearuimte. Voor elk wat wils!

Op donderdag gaan we met de kleinsten en de eerste graad zwemmen in Sunparks, want de boog kan niet altijd gespannen staan.

We gaan slapen in verschillende ploegen. Hoe kleiner, hoe vroeger. Ten laatste om 20u30.
De kamers zijn net en luchtig, met een schitterend uitzicht op de laatste restanten van de duinenstreek. Elke kamer heeft speciale mogelijkheden om versiering en personalia aan te brengen.
De hele nacht is er permanentie. Men hoeft zich geen zorgen te maken.