Begeleiding en inspanningen van een hoog niveau

Wij zijn zeer erkentelijk naar de Leerwijzer en het begeleidende team voor de gedane inspanningen, die altijd van een hoog niveau zijn geweest. Een speciale dank aan de wiskundeleerkracht, die op het laatste moment nog dat extra duwtje heeft gegeven dat tot het behaalde resultaat heeft geleid. Leerwijzer heeft duidelijk waargemaakt hetgeen bij aanvang was gezegd en dat mag geweten worden.

-MAMA VAN VINCENT-