Philippe werd altijd positief aangemoedigd

We willen u wel graag bedanken voor het voorbije schooljaar van Philippe. Hij heeft veel geleerd en veel gemotiveerde leerkrachten, opvoeders en andere medewerkers gezien in Oostduinkerke.

Als we hem vragen wat nu het verschil is met zijn vroegere school, zegt hij dat àlle leerkrachten in Oostduinkerke zijn zoals de beste leerkrachten van zijn vroegere school, en dat ze hem vooral positief aanmoedigen.

Dank voor dit alles. We zijn ervan overtuigd dat deze positieve ingesteldheid stimulerend werkt.

-OUDERS VAN PHILIPPE-