We zijn fier en blij dat onze dochter bij u zo’n mooi parcours heeft afgelegd.

We zijn fier en blij dat onze dochter bij u zo’n mooi parcours heeft afgelegd. Als ouder is het ook een opluchting dat deze mijlpaal gehaald is, het is hoe dan ook een ticket naar de toekomst.

Rest mij nog u en uw hele korps veel succes te wensen voor de toekomst. U bent er zich ongetwijfeld van bewust een unieke plek in te nemen in het onderwijslandschap, maar ik wil het graag nog eens herhalen. Voor ons als ouders was het een verademing op een school terecht te komen waar het lerarenkorps verantwoordelijkheid en gezag neemt, optreedt waar nodig maar soms ook met humor iets door de vingers ziet, en kinderen oprecht steunt. Wij voelden ons ontzorgd, de kinderen hadden dan weer baat bij de structuur. Geen 101 groepswerkjes die alleen maar tot tranen en discussies onder de leerlingen leiden, geen bezigheidstherapie met projecten en uitstappen allerhande, maar de focus op studeren en kennis. Helaas is dat niet overal de regel meer.

Wij hebben nog een zoon van negen jaar en sluiten niet uit dat in de toekomst onze wegen nog eens kruisen. Dank voor alles!