Inschrijvingsformulier

Vakantiecursussen

Inschrijvingsformulier 2023

Ik (naam ouder) schrijf mijn zoon/dochter in voor een vakantiecursus te Oostduinkerke

Toestemming gebruik beelden: de school kan tijdens evenementen en activiteiten foto's nemen en die gebruiken voor marketingdoeleinden op de website of sociale media.

Dit mailadres zal gebruikt worden voor de facturatie en communicatie.

De facturen worden naar bovengenoemd mailadres verstuurd.

Uw locatie

Datum van vandaag

Ik bevestig de financiële voorwaarden gelezen te hebben en ga er uitdrukkelijk mee akkoord. Ik weet dat deze inschrijving pas definitief is na betaling van het inschrijvingsgeld. Onze prijzen en betalingsvoorwaarden kan u raadplegen via deze link. Gelieve deze informatie aandachtig te lezen.

Ik ga akkoord met de privacy policy