Inschrijvingsformulier

Vakantiecursussen

Inschrijvingsformulier 2024

Ik (naam ouder) schrijf mijn zoon/dochter in voor een vakantiecursus te Oostduinkerke

Van maandag 12/08 tem woensdag 14/08 en tijdens de week van 19/08 tem 23/08 kunnen de kinderen van het lager onderwijs vanaf 12u.10 aansluiten bij DUINTOPIA VZW, een organisatie die leuke vakantiekampen organiseert op dezelfde locatie als Leerwijzer. Je kan bij de inschrijving van de vakantiecursus aanduiden indien u hiervoor wil inschrijven. U betaalt 18 € extra per halve dag. Meer informatie over de vakantiekampen vind je op www.duintopia.be.

Toestemming gebruik beelden: de school kan tijdens evenementen en activiteiten foto's nemen en die gebruiken voor marketingdoeleinden op de website of sociale media.

Dit mailadres zal gebruikt worden voor de facturatie en communicatie.

De facturen worden naar bovengenoemd mailadres verstuurd.

Uw locatie

Datum van vandaag

Ik bevestig de financiële voorwaarden gelezen te hebben en ga er uitdrukkelijk mee akkoord. Ik weet dat deze inschrijving pas definitief is na betaling van het inschrijvingsgeld. Onze prijzen en betalingsvoorwaarden kan u raadplegen via deze link. Gelieve deze informatie aandachtig te lezen.

Ik ga akkoord met de privacy policy