Prijzen

Home / Prijzen

De prijzen voor het schooljaar 2023-2024

Onderstaande prijzen zijn van toepassing voor het schooljaar 2023-2024. Zij kunnen bij elke start van een nieuw schooljaar herzien worden.

Leerwijzer is gerechtigd inschrijvingsgeld te vragen van 600 € bij aanvang van élk schooljaar. Bij laattijdige annulatie, dit is 1 week voor de start van de lessen, kan dit bedrag niet meer teruggevorderd worden.

Het inschrijvingsgeld dekt alle kosten van voorafgaande tests, consultaties, besprekingen, bezoek aan scholen en begeleidingscentra en het opvolgen van de leerling vóór, tijdens en na zijn verblijf op Leerwijzer.

Wij bieden een betalingsfaciliteit aan om jaarlijks (10 maanden), of in 10 (maandelijkse), 3 of 2 schijven te betalen.

UW ZOON OF DOCHTER INSCHRIJVEN?

Wil u uw zoon of dochter inschrijven? Klik op de link en volg de procedure voor de inschrijvingen.

De school is open vanaf maandag om 12.30 uur.

De lessen beginnen op maandag om 13.15 uur. Zo bereikt iedereen tijdig de school. (Voorzie wel dat de jongere gegeten heeft, onderweg of thuis.)

De maandagvoormiddag wordt gecompenseerd door les op woensdagnamiddag.

We eindigen op vrijdag om 12.00 uur, zodat ook de jongeren die van ver komen in de winter voor de duisternis thuis zijn. Een lunchpakket wordt op aanvraag meegegeven aan hen die met het openbaar vervoer reizen. Deze laatsten kunnen door ons eigen busvervoer naar Brugge-station en Gent gebracht worden.

Opdat de leerling alle lessen ter voorbereiding van de examencommissie zou kunnen genieten, is het mogelijk dat hij/zij gevraagd wordt om op vrijdagnamiddag tot 17 uur de lessen te volgen. In dit geval geldt er geen meerprijs.

Op het einde van het eerste trimester wordt u door meneer en mevrouw Ringoot uitgenodigd op een sfeerrijke kerstreceptie. Op het einde van het schooljaar is er een feestelijke eindejaarsreceptie.

Voor lager onderwijs

Internaat

Jaarprijs ( 10 maanden) – € 32.500,00

In 10 schijven – € 3.310,00

In 3 schijven – € 10.970,00

In 2 schijven – € 16.420,00

Externaat

Jaarprijs (10 maanden) – € 28.500,00

In 10 schijven – € 2.910,00

In 3 schijven – € 9.620,00

In 2 schijven – € 14.400,00

Voor de eerste graad

Internaat

Jaarprijs (10 maanden) – € 38.000,00

In 10 schijven – € 3.870,00

In 3 schijven – € 12.825,00

In 2 schijven – € 19.200,00

Externaat

Jaarprijs (10 maanden) – € 34.000,00

In 10 schijven – € 3.465,00

In 3 schijven – € 11.475,00

In 2 schijven – € 17.180,00

II en III graad examencommissie

Wij bieden een betalingsfaciliteit aan om om jaarlijks (10 maanden), of in 10 (maandelijkse), 3 of 2 schijven te betalen. Als u kiest voor een traject van 10 maanden gelden de volgende voorkeurtarieven.

Internaat

Jaarprijs (10 maanden) – € 40.750,00

In 10 schijven – € 4.150,00

In 3 schijven – € 13.750,00

In 2 schijven – € 20.585,00

Externaat

Jaarprijs (10 maanden) – € 36.750,00

In 10 schijven – € 3.745,00

In 3 schijven – € 12.400,00

In 2 schijven – € 18.570,00

Extra informatie

Wil u graag extra informatie over tarieven, instaptest of professioneel advies?

Is niet inbegrepen:

  • school en leermateriaal (boeken, cursussen, kopieën)
  • vervoer naar Brugge-station (20€/rit) en Gent (40 €/rit)
  • vervoer examencommissie (bus + gopassrit)
  • medische en paramedische onkosten
  • zwemmen, golf , fitness , …..
  • schooluitstappen
  • extra weekendverblijf
  • de vakantieverblijven (augustus)

Deze kosten worden u tweemaandelijks aangerekend.

Wij voorzien in een complete begeleiding van elke leerling. Indien men om een of andere reden minder vakken aflegt, later op de dag start of vroeger huiswaarts keert, kan hiervoor geen vermindering toegekend worden.

Elke begonnen maand dient volledig betaald.

Uw kind is leerplichtig en dient aanwezig te zijn op elk ogenblik van zijn traject op onze school. Indien u beslist om uw kind voor onbepaalde tijd thuis te laten gedurende het schooljaar, zonder voorafgaande afspraak of advies van onzentwege, kan hiervoor geen vermindering of annulatie van het maandelijkse schoolgeld toegestaan worden.

Indien een leerling in de loop van het schooljaar onze school vervoegt, dient de maand waarin hij start volledig betaald.

Elke factuur dient contant betaald te worden. Bij gebreke aan betaling binnen de dertig dagen na de factuurdatum is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning een conventionele intrest verschuldigd van 10% per jaar vanaf de factuurdatum.

Alle klachten of betwistingen dienen binnen de 8 dagen bij aangetekende brief te worden geformuleerd. De bewijslast van de tijdigheid ligt bij u. Indien geen protest van de factuur plaatsvindt binnen hierboven vermelde datum, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door u.

In geval van betwisting is enkel de Rechtbank van Veurne bevoegd.

In geval van niet-betaling mag de toegang tot de school aan de leerling geweigerd worden.

De registratie van de leerling gebeurt na ontvangst van het inschrijvingsformulier, administratieve fiche en inschrijvingsgeld.

Bij gebreke van een ondertekend inschrijvingsformulier, zal de overeenkomst vermoed te zijn aangegaan aan de financiële voorwaarden, van zodra enige begeleiding effectief werd geleverd.

Voor alle financiële vragen kan u terecht bij Benny Devriendt via secretariaat@leerwijzer.be