All aboard!

September is een belangrijke onboardingmaand, in vele bedrijven net als in scholen. Veel leerlingen komen in een nieuwe leeromgeving terecht, in een nieuwe klasgroep met nieuwe vakken en leraren. De start van ieder schooljaar is ook opnieuw wennen aan schoolroutines, na een lange zomervakantie. Leerlingen die zich willen voorbereiden op examens bij de examencommissie hebben dan ook niet de luxe om langzaam te beginnen: vanaf de eerste dag wordt de studieroutine ingeslepen.

Start op het internaat

We vinden het evenwel belangrijk dat leerlingen zich thuis kunnen voelen op internaat. Het wordt tenslotte grotendeels je nieuwe thuis. Daarom organiseren we in de maand september extra activiteiten, zoals sportnamiddagen. Daarvoor kunnen natuurlijk rekenen op de prachtige natuur en sportinfrastructuur in Koksijde-Oostduinkerke, waardoor onze leerlingen op een ideale manier meteen sterke sociale banden kunnen ontwikkelen.

Studeren is als topsport

Ook de leerkrachten leren de leerlingen beter kennen, in de klas uiteraard, maar vooral tijdens sportactiviteiten komt de ware persoonlijkheid van leerlingen boven. Wie zijn de winnaars, wie gaat tot het uiterste? Wie pakt het eerder planmatig aan en wie kan een groep motiveren? Het zijn allemaal elementen die ook in studietijd de kop op zullen steken.
Studeren is immers als topsport: sommigen hebben talent, anderen moeten het op karakter doen, en nog anderen pakken het eerder strategisch aan. Diegenen die al die elementen combineren worden de toppers. Het geeft interessante informatie voor de leerkracht die iedere leerling wil motiveren om de best mogelijke resultaten te halen. Zo werken we bij Leerwijzer aan sterkere vleugels.

De rol van de ouder

Ook ouders spelen natuurlijk een belangrijke rol in de (leer)ontwikkeling van hun kinderen. Niet zozeer vakinhoudelijk, en ook niet door samen huiswerk te maken (dat vinden pubers overigens maar gênant). Prof. dr. Janet Goodall (Swansea University) benadrukt het belang om betrokken te blijven. Ook al geven je pubers geen echt antwoord wanneer je vraagt naar het verloop van hun schooldag (“goed!”), of wat ze geleerd hebben (“niets!”), toch blijft het belangrijk om dat soort vragen te blijven stellen. It shows you still care. Ouders die hun kinderen toch willen uitnodigen tot een uitgebreider gesprek, kunnen eens proberen met een vraag als “wat weet je vandaag beter dan een week geleden?”. Kinderen waarderen dat hun ouders dit soort vragen stellen, ook al willen ze er vaak niet al te diep op ingaan: ouders zijn immers geen vrienden.

“It takes a village to raise a child.”

We hoeven daarom de last niet te verlichten. Als iedereen op dezelfde golflengte zit, dan krijgen de kinderen vanzelf sterkere vleugels.