De drempel van het privéonderwijs

Maak privéonderwijs fiscaal aftrekbaar

Directeur Koen Ringoot van Leerwijzer, de grootste privéschool van Vlaanderen, pleit ervoor om privéonderwijs fiscaal aftrekbaar te maken voor de ouders die het onderwijs voor hun kind uit eigen zak betalen, maar tegelijkertijd ook bijdragen aan het klassieke onderwijssysteem door de reguliere belastingen.

Het debat over het inschrijvingsgeld aan universiteiten en hogescholen wordt al enkele weken op de spits gedreven. Het is een goede zaak dat er de laatste tijd zoveel publieke aandacht gaat naar de kost van het onderwijs. Maar als het gaat over het onderwijs in Vlaanderen, wordt er steevast te weinig aandacht besteed aan privéonderwijs. Wij, de aanbieders van privéonderwijs, willen het actuele debat over de kost van het onderwijs aangrijpen om ook aandacht te vragen voor een andere discussie, namelijk die van de fiscale aftrekbaarheid van ons onderwijs.

Volledig artikel via Trends Knack