De mythe ontkracht: Onderwijs in 2021

Op zaterdag 20 maart vond het allereerste Leerwijzer symposium plaats. Als privéschool zijn we al jaren een bevoorrechte toeschouwer aan de zijlijn van het Vlaamse onderwijslandschap, en rapen we de steken op waar die soms vallen. We bouwden doorheen de jaren onze expertise op en ontwikkelden daarop onze eigen leermethode. Daarmee is ons doel altijd om jongeren te motiveren hun talenten ten volle te ontwikkelen, om hen sterkere vleugels te geven in plaats van te kiezen voor een lichtere last.

De specialisten

Die expertise willen we kunnen delen. Daarom brachten we enkele van de meest invloedrijke specialisten in het onderwijsdebat samen om hun visie te geven over het onderwijs van vandaag en morgen:

Tessa Kieboom gaf een helder denkkader mee over hoe we hoogbegaafde kinderen kunnen benaderen om hun potentieel maximaal aan te spreken.

Pedro De Bruyckere zette heel wat halve waarheden en clichés uit het recente onderwijsonderzoek op losse schroeven en duidde aan waar dat onderzoek wel nog valide en betrouwbaar bleek.

Wouter Duyck beargumenteerde op zijn kenmerkend kritische stijl hoe het komt dat het Vlaamse onderwijs erop achteruit gaat, en welke inspanningen er nodig zijn om het tij te keren.

Het slotakkoord was tenslotte voor onze eigenste Koen Ringoot, die meegaf hoe de bevindingen van de voorgaande sprekers in ons model toegepast worden, en hoe ouders en onderwijsspecialisten jongeren dus kunnen benaderen om hen duurzaam te motiveren.

Jullie feedback telt

De feedback die we mochten ontvangen was eensluidend positief: de kwaliteit van het symposium werd algemeen gewaardeerd met een 8,8 op 10, en de scores van de sprekers schommelden tussen 8 en 9,3 op 10. Daaruit concluderen wij dat dit voor herhaling vatbaar is, en dat zullen we dan ook doen!

De toekomst

Het valt ons daarbij op hoe snel we lijken te wennen aan de digitale wereld in dit coronatijdperk. Op de vraag of deelnemers een digitaal congres verkiezen dan wel een congres op locatie, gaf ongeveer 65% van de respondenten aan het digitaal model wenselijker vinden. Voor de coronapandemie was dit nochtans zeer ongebruikelijk. In realiteit zullen we wellicht naar een ‘hybride’ oplossing toegroeien: een live streaming vanuit een congrescentrum. Misschien doen wij het volgend jaar ook zo. Wat verkies jij?