Leerwijzer heeft een nieuwe huisstijl

Zij die ons al een tijdje kennen hebben het wellicht al gemerkt: Leerwijzer heeft een nieuwe huisstijl. De tweede generatie in het familiebedrijf neemt het stuurwiel immers stilaan over. Daarmee waait er een nieuwe wind door de organisatie en dat willen we vieren met een nieuw jasje.

Ons nieuw logo ontrafeld

Vooreerst zijn we heel trots op ons merk, Leerwijzer. In het logo vinden we dan ook de kapitalen LW terug, met de L in een andere kleur dan de rest van de constellatie.

Bladwijzer of diploma

In het geheel herken je ook de figuur van een bladwijzer of diploma. Daarmee verwijzen we naar onze belangrijkste missie: jongeren begeleiden in het traject naar hun diploma. Dat doen we door in de eerste plaats onze bladwijzer aan de leerling aan te passen, zodat we vanaf de juiste pagina vertrekken, met een helder doel.

Een boek of een stapel van bladen

De meervoudige lijn onderin het logo verwijst naar een boek, of een stapel van bladen. We vinden het immers belangrijk om onze leerlingen te leren studeren. Niet alleen willen we de leerling wijzen hoé ze kunnen studeren, maar ook dàt ze moeten werken om tot resultaten te komen. Wij wijzen de leerling met andere woorden de weg door hem te leren wijzer te studeren. Die weg naar een diploma is immers niet eenvoudig. Je krijgt het niet zomaar cadeau. Ons adagium luidt dan ook al jaren: vraag niet om een lichtere last, vraag om sterkere vleugels.

Pieken en dalen in de ontwikkeling

De W-vorm staat symbool voor de pieken en dalen die het leven en de ontwikkeling van kinderen typeert, wat zich doorheen de schoolcarrière des te duidelijker manifesteert. Bij Leerwijzer streven we ernaar dat de leerling op zo’n piek mag eindigen, zowel op intellectueel (met het behalen van het diploma) als op persoonlijk vlak (als zelfzekere jongvolwassene).

Familiale waarden

Tevens kan men in die W-vorm ook het dak van een huis zien. Daarmee willen we onze familiale waarden benadrukken. Als familiebedrijf vinden we het immers belangrijk dat iedereen zich thuis mag voelen in ons huis: onze leerlingen, hun ouders, maar ook ons personeel en onze zakelijke partners. Wij willen een veilige en vertrouwde thuis zijn voor onze leerlingen, waar ze zich gesteund en uitgedaagd mogen voelen.

Trouw aan de roots

Tenslotte willen we als familiebedrijf trouw blijven aan onze roots. In de pieken en dalen van de W-vorm zien we de golfbeweging van de zee. De tweede generatie groeide dan ook op bij de school in Oostduinkerke. Ook de blauwe kleur komt prominenter terug, en geldt enerzijds als verwijzing naar de zee, maar ook naar het eerste logo van Au petit lorrain bij de opstart in 1984.

Dubbele oriëntatie

Voor de letter L in ons logo gebruiken we lichtblauw of groen. Groen is immers de kleur van het leren (zoals in de spreekwoordelijke ‘groentjes’), en verwijst ook naar een krijtbord in de klas, waarlangs de leerlingen hun leerstof bijgebracht krijgen. Blauw is dan weer de kleur van de wijsheid, die men met het diploma alweer wat meer verkregen heeft.

Door onze missie, visie en waarden in ons logo te verankeren herinneren we altijd wie we zijn, waar we voor staan, waar we vandaan komen, en waar we naartoe willen. Daar zijn we trots op, en dat willen we ook tonen.

Soetkin, Klaas en Willem