Leerwijzer verkort de zomervakantie

Zomervakantie in het onderwijs

Er is teveel (zomer)vakantie. Beleidsmakers en vakbonden struikelen over het vraagstuk of de schoolvakantie verkort, dan wel herschikt moet worden. Het debat wordt ingeleid omdat leercurve van de Vlaamse leerlingen al jaren negatief evolueert, maar de besluitvorming daarover ligt op z’n zachtst gezegd gevoelig. Leerwijzer opent de deuren voor leerlingen al vanaf 8 augustus.

Sommige experts wijzen erop dat de zomervakantie te lang duurt. Tijdens de zomermaanden zouden leerlingen veel leerstof immers alweer vergeten. Nu blijkt dat de pandemie de leerachterstand (die er al was) aanzienlijk vergroot heeft, oppert men opnieuw om de zomervakantie in te korten. Dat is het eerste voorzichtige voorstel om de leerachterstand weg te werken.

2 weken minder zomervakantie

De Franstalige Gemeenschap heeft beslist om vanaf volgend schooljaar de zomervakantie met 2 weken in te korten, in ruil voor een extra week herfst- en krokusvakantie. De Vlaamse en Duitstalige Gemeenschappen gaan niet mee in dat verhaal. Daar vindt men dat een inkorting van 2 weken geen verschil maakt in de vergeetcurve. De zomervakantie duurt dan immers nog steeds 7 weken, waardoor de hele aanpassing een maat voor niets is.

Leerwijzer start op 8 augustus

Bij Leerwijzer delen we de mening dat die vakanties de vergeetcurve van de leerlingen niet ten goede komen. Wij starten al op 8 augustus, zowel voor onze eigen leerlingen als voor diegenen die bijlessen nodig hebben in het kader van herexamens of voorbereiding op een nieuwe richting.