Lockdown en afstandsonderwijs konden niet zonder gevolgen blijven.

Iedereen kon het al van ver zien aankomen: lockdown, afstandsonderwijs, en opgelegde zelfstudie konden niet zonder gevolgen blijven.

Het contact tussen leerkracht en leerling is essentieel voor een goede kennisoverdracht. Voor velen is dat overigens noodzakelijk: de ene is voortdurend afgeleid, de ander zit op de verkeerde pagina, en nog een ander is vooral met z’n gsm bezig. In de klas kun je dit remediëren, op afstand niét. We moeten van jonge pubers nog niet verwachten dat ze de rijpheid bezitten om zelfstandig en braafjes online lessen mee te volgen.

Uit onderzoek blijkt dat werken in zeer kleine groepjes met een ’tutor’ het beste werkt”, vertelt De Bruyckere.

De daardoor onoverkomelijk opgelopen leerachterstand zet het onderwijssysteem intussen stilaan onder druk: wat nu? Het reguliere onderwijscircuit kiest ervoor om de lasten te verlagen. Eindtermen moeten nu al worden geschrapt, want veel leerkrachten krijgen de leerstof tegen juni niet rond.

“We kunnen niet alle leerlingen over dezelfde kam scheren”, benadrukt Lieven Boeve van het Katholiek Onderwijs. “Elke school zal moeten bekijken voor welke leerlingen er moet bijgesprongen worden op korte termijn.”

Onze leerkrachten geven altijd les in kleine klasgroepen, en treden ze ook zelf op als coach voor hun eigen vak. En dat is net wat nodig is, nu het bewezen is dat er grote verschillen zijn in leerachterstand na bijna een jaar.

Bij de examencommissie worden de eindtermen niét aangepast. Huisonderwijs is onafhankelijk van scholen en de daarbij horende perikelen met afstandsonderwijs. Iedereen zal er aan alle eindtermen van elk vak moeten voldoen om zijn diploma te behalen. Het leidt tot de eigenaardige vaststelling dat leerlingen straks via de examencommissie béter voorbereid zullen zijn op de toekomst dan via een klassieke school. Dat lijkt op een implosie van het eigen onderwijssysteem.

Leerwijzer zweert al sinds mensenheugenis bij die centraal georganiseerde examens (i.c. de examencommissie). We willen de lat voor onze leerlingen niet lager leggen door eindtermen te schrappen, maar door hen nù, meer dan ooit, kwaliteitsvol onderwijs te verzekeren. We geven hen sterkere vleugels, zodat ze zwaardere lasten kunnen dragen in de toekomst. Ze zullen het nodig hebben!