Wat met de examencommissie, halen leerlingen de eindtermen nog wel dit jaar?

Wat moeten we met ons onderwijs tijdens deze crisis? Halen leerlingen de eindtermen nog dit schooljaar? Zullen ze nog examens kunnen afleggen? Zal er überhaupt nog zomervakantie zijn? De overheid zit over deze vragen nog met de handen in het haar, evenals ouders die thuis hun kinderen opvangen.

Examens op eigen ritme met de examencommissie

Leerlingen die hun diploma willen behalen via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap zitten dan weer in een ander regime: zij kunnen examens afleggen op hun eigen ritme en volgen niet noodzakelijk les in een klassieke school. Jaarlijks zijn er heel wat leerlingen die er om zeer uiteenlopende redenen voor kiezen om hun diploma secundair onderwijs op deze wijze te halen in plaats van via het reguliere systeem.

De examencommissie blijft vernieuwen

De examencommissie hakte alvast knopen door om te verzekeren dat de leerlingen de eindtermen wél nog halen. Zo experimenteert men met online examens voor mondelinge proeven, opdat de inspanningen van leerlingen in de tussentijd niet vergeefs zijn geweest, en ze bovendien geen tijd verliezen voor het behalen van hun diploma. Dit experiment bewijst overigens de zin voor initiatief van de examencommissie, die haar werking met vernieuwingen voortdurend wil verbeteren.

Daarnaast zal de examencommissie ook examens blijven organiseren tijdens de zomervakantie. Zo krijgt iedereen die dat wenst de kans om tegen september zijn diploma te halen, met het daaraan gekoppelde ingangsticket voor hoger onderwijs. Ook leerlingen in lagere graden kunnen op deze manier hun schoolse evolutie verderzetten, zij het met een beperkte vertraging, maar wel met de verzekering dat ze de eindtermen ook effectief halen.

Schoolse taken blijven uitvoeren

Belangrijke kanttekening is evenwel dat elke leerling voor ieder vak slechts één kans zal krijgen om het betreffende examen af te leggen. Het is duidelijk dat er geen tijd zal zijn voor eventuele herkansingen. Ook daarom is het gedurende deze ‘lockdown’ des te belangrijker om onze kinderen aan te sporen om hun schoolse taken te blijven uitvoeren. Diegenen die nu kunnen volharden om dat te doen, zullen er aan het einde van de rit de vruchten van plukken.