Worden onze jongeren nog genoeg uitgedaagd?

Tijdens de coronaperiode heeft u regelmatig thuis voor uw kinderen moeten zorgen. U hebt erop toegezien dat online lessen stipt en aandachtig werden gevolgd en dat huistaken gewetensvol afgewerkt werden, terwijl alle mogelijk verleidingen strikt onder uw beheer bleven. Tussendoor probeert u uw kinderen waarden van ambitie en ijver bij te brengen.

Mogelijk heeft u terloops vastgesteld dat die online lessen en opgelegde taken van een bedenkelijk niveau waren, om welke reden dan ook. Is dat echter zomaar te wijten aan corona en afstandsonderwijs? Of is dit al langer gaande?

Worden onze jongeren nog genoeg uitgedaagd?

Er zijn tekenen aan de wand: de prestaties van Vlaamse jongeren in internationale vergelijkingen stagneren in het beste geval, of gaan achteruit. De ambitie van Vlaamse jongeren blijkt zelfs het laagste van de Europese klas. We slagen er al een tijdje niet meer in om onze jongeren te motiveren om hoog te presteren. Integendeel: de lat wordt almaar lager gelegd. Worden onze jongeren nog genoeg uitgedaagd? Het lijkt er eerder op dat we hen leren om tevreden te zijn met middelmatigheid. Dat is net het omgekeerde van motivatie.

Koen Ringoot ontleedt het motivatievraagstuk

Mag het wat meer zijn? Kunnen we leerlingen helpen om terug de ambitieuze energie te koesteren om uitdagende doelen te willen nastreven, en die ook te halen? In het symposium “De mythe ontkracht: onderwijs in 2021” ontleedt Koen Ringoot het motivatievraagstuk in het onderwijs, en doet hij aanbevelingen voor zowel onderwijsprofessionals als beleidsmakers om het motivationeel kompas van de leerlingen terug naar de juiste koers te richten. Onder “ons” motto: “Vraag niet om een lichtere last, maar vraag om sterkere vleugels !”