Alles begint met goesting

Motivatie is wat mensen in beweging brengt, de reden waarom we (willen) doen wat we doen. Het is een cliché dat scholieren nooit zin hebben om naar school te gaan. Dat lijkt vanzelfsprekend. We hebben immers meestal een afkeer voor wat we moeten doen, uit verplichting. Toch mogen we ons niet bij dat cliché neerleggen.

Jongeren (opnieuw) motiveren om te leren

Jongeren willen wel leren. Ze verliezen onderweg echter hun motivatie, omdat ze in de keurslijf worden geduwd, veeleer dan hun eigen ding te kunnen doen. Daarom keren we bij Leerwijzer altijd terug naar de basis: jongeren (opnieuw) motiveren om te leren. In onze Leerwijzer podcast vertellen we hoe we dat doen. Onze pedagogische filosofie is gebaseerd op 6 pijlers om jongeren te motiveren. Deze zijn onderbouwd door gedegen wetenschappelijke theorieën.

 

Autonomie, betrokkenheid en competentie

Volgens de zelfdeterminatietheorie van Ryan & Deci zoeken mensen naar bevrediging van drie basisbehoeften: autonomie, betrokkenheid en competentie. Als ezelsbruggetje zou men kunnen spreken over het ABC van de motivatie. De resultaten van veelvuldig onderzoek suggereren bovendien dat deze behoeften over alle leeftijden en ver uiteenlopende culturen dezelfde zijn. In verschillende contexten zal men deze behoeften natuurlijk op een andere manier nastreven, maar de behoefte op zich is er bij iedereen.

Behoefte van zelfbeschikking

Autonomie verwijst naar de behoefte van zelfbeschikking over wat men doet. We hebben graag het idee dat we zelf een zekere beslissingsbevoegdheid hebben in wat we doen. Betrokkenheid betekent dat we graag het gevoel hebben er niet alleen voor te staan, dat we gesteund worden en het vertrouwen krijgen van een groep gelijkgestelden, gelijkgezinden of oversten. Tenslotte is het belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze bekwaam zijn in wat ze doen en daarvoor ook gewaardeerd worden.

 

Persoonlijk doel behalen

De expectancy-value theorie van Atkinson neemt een andere benadering. Daar definieert men motivatie als een evenwicht tussen de waarde van een bepaald doel en de verwachting dat een bepaald gedrag tot dat doel zal leiden. We zullen dus meer gemotiveerd zijn om iets te doen naarmate een persoonlijk doel behaald kan worden. In recent onderzoek wordt ook de kost meegerekend om dat doel te bereiken. We hebben immers weleens het gevoel dat een waardevol doel haalbaar is, maar blijkt de inspanning of kost om dat waar te maken te hoog.

 

Het tijdsperspectief

Een laatste invalshoek over motivatie, die vaak vergeten wordt, is het tijdsperspectief (Nuttin). Doelen op lange termijn geven een dieper tijdsperspectief, wat motiverend is. Naarmate een bepaald doel dichterbij komt worden we gemotiveerder om ons gedrag eraan aan te passen. Voor doelen die al te ver voor ons uit liggen (een diploma halen bv.) is het onduidelijk wat ons huidig gedrag bijdraagt aan zo’n langetermijn doel. We zullen dan ook minder geneigd zijn om ons er (nu al) voor in te spannen. Daarom is het belangrijk om onze doelen niet alleen in de verre toekomst te ambiëren, maar ook tussenstappen te definiëren op korte termijn. Dat is motiverend, omdat de waarde van ons huidig gedrag nuttig blijft in het behalen van onze doelen.

 

Podcast over motivatie

Bij Leerwijzer zijn we ervan overtuigd dat op school, net als in alles wat we doen, alles begint met motivatie: we moeten leerlingen (terug) goesting geven om te leren. Het is dan ook de essentie van wat we doen: alles begint met goesting. Benieuwd hoe we dat in de praktijk toepassen? Check onze Leerwijzer podcast!