Kan het reguliere onderwijs alle kinderen aan boord houden?

Onderwijs is voor iedereen een recht, een plicht en een vrijheid. Alleen slaagt dat degelijke onderwijs in Vlaanderen er niet in om alle kinderen aan boord te houden. Hier treedt Leerwijzer in de picture.

Koen Ringoot, de directeur van privéschool Leerwijzer, wil het cliché bestrijden dat privéonderwijs enkel voor verwende kinderen is van verwaande ouders. Dat zijn school inderdaad duur is, ligt niet alleen aan de individuele begeleiding, schrijft hij: ‘De overheid begroot elke leerling die zich inschrijft in het privéonderwijs maar geeft er letterlijk geen cent aan uit.’

Onderwijs is voor iedereen een recht, een plicht en een vrijheid. Dat staat zo geschreven in onze Grondwet. Uit het jaarlijks PISA-rapport van de OESO blijkt dat het Vlaamse onderwijs van een hoog niveau is. Alleen slaagt dat degelijke onderwijs in Vlaanderen er niet in om alle kinderen aan boord te houden, laat staan om ieder kind zijn talenten maximaal te laten ontplooien. Zo kampt België met één van de hoogste aantallen zittenblijvers van Europa, wat fataal is voor de motivatie. Uit de studie ‘Education at a Glance’ van de OESO blijkt dan weer dat het aantal niet-werkende en niet-studerende jongeren is gestegen naar 15 procent, op Frankrijk na het hoogste aantal in West-Europa.

Het mag duidelijk zijn: er zitten hiaten in het klassieke onderwijssysteem, onder meer door het bestaan van het watervalsysteem, het uitstel van inclusief onderwijs en een te hoog aantal schoolverlaters zonder diploma.

Volledig artikel in Knack