Artikels

Scholen met internaat zitten in de lift

Scholen met internaat zitten in de lift

De laatste jaren stijgt het aantal leerlingen in de (West-)Vlaamse internaten opnieuw. Leerlingen vinden er een vaste sociale stek. Sinds de ervaringen met het (deeltijdse) thuisonderwijs in het pandemietijdperk zoeken ook ouders vaker naar een professionele...

read more
Labels in het onderwijs

Labels in het onderwijs

Worden er teveel labels in het onderwijs toegekend aan de leerlingen? Recent bleek uit het jaarverslag van de CLB’s in Vlaanderen dat steeds meer leerlingen een diagnose (label) krijgen die leidt tot extra hulpmaatregelen op school. Vooral de diagnoses ASS, ADHD en...

read more
Leerwijzer lost het op

Leerwijzer lost het op

Leerwijzer mocht het nieuwe kalenderjaar aanvatten met een groei van 12% in haar leerlingenaantal. Een stijging in januari is gebruikelijk, omdat veel jongeren elk jaar met het Kerstrapport al een informele veroordeling krijgen tot een B- of C-attest. Toch is die...

read more
Waarom een extra weekje vakantie toch kwaad kan

Waarom een extra weekje vakantie toch kwaad kan

Scholen sluiten in een week die toch maar “minder pedagogische impact” heeft. Kunnen we ons dat wel permitteren? Door dergelijke sluitingen en andere quarantaines bouwen we de reeds opgelopen leerachterstand stelselmatig verder op, in plaats van ze weg te werken. Dat...

read more
Meer HR in het onderwijs?

Meer HR in het onderwijs?

Er is heel wat onrust in het Vlaamse onderwijs. Net als de laatste jaren was er in september heel wat te doen over het lerarentekort. Ieder jaar lezen we analyses en opinies, maar het probleem houdt aan. Waar loopt het dan mis? Het lerarentekort in perspectief Het...

read more
Lessen uit de Chinese ban op privéonderwijs

Lessen uit de Chinese ban op privéonderwijs

De Chinese overheid legde privéonderwijs in een vingerknip aan banden. Reden: de kosten van gezinnen verlagen en jonge ouders stimuleren om meer kinderen te krijgen. Maar het is net de vrije keuze voor privéonderwijs die mensen kan stimuleren om te willen excelleren. Biedt de Vlaamse leerplicht dan meer mogelijkheden dan het communistische onderwijs?

read more
Cognitief kapitaal

Cognitief kapitaal

Jarenlang heeft men gefocust op het ervoor zorgen dat de zwakkeren hoger scoren. Zo zou het gemiddelde van onze maatschappij mee evolueren. Helaas moeten we vaststellen dat de lat stelselmatig verlaagd werd, in plaats van de zwakkeren sterker te maken. Hebben we dan op de juiste manier geïnvesteerd in het intellectuele kapitaal van onze jongeren?

read more
Never waste a good crisis

Never waste a good crisis

Een jaar geleden eindigde de eerste lockdown. De schoolpoorten gingen terug open, al met draconische maatregelen. Tot vandaag zijn veel van die maatregelen van kracht gebleven. Doorheen die hele periode werd het adagium “never waste a good crisis” overal opgediept. Nu er licht aan het einde van de tunnel komt, vragen we ons af wat we alvast meenemen uit de crisis.

read more
De mythe ontkracht: Onderwijs in 2021

De mythe ontkracht: Onderwijs in 2021

Op zaterdag 20 maart vond het allereerste Leerwijzer symposium plaats. Als privéschool zijn we al jaren een bevoorrechte toeschouwer aan de zijlijn van het Vlaamse onderwijslandschap, en rapen we de steken op waar die soms vallen. 4 sprekers deelden hun inzichten op onderwijs in 2021. Dit vonden jullie ervan.

read more
Worden onze jongeren nog genoeg uitgedaagd?

Worden onze jongeren nog genoeg uitgedaagd?

In het symposium “De mythe ontkracht: onderwijs in 2021” ontleedt Koen Ringoot het motivatievraagstuk in het onderwijs, en doet hij aanbevelingen voor zowel onderwijsprofessionals als beleidsmakers om het motivationeel kompas van de leerlingen terug naar de juiste koers te richten.

read more
Hoe is het gesteld met de staat van ons onderwijs?

Hoe is het gesteld met de staat van ons onderwijs?

In onze samenleving vinden we het belangrijk d at we voor iedereen kunnen zorgen. Als we de kwetsbaren sterker kunnen maken, dan wordt ook de samenleving als geheel sterker. In de “maakbare samenleving”, heeft onderwijs hierin een belangrijke functie.

read more
Leerwijzer symposium: de mythe ontkracht

Leerwijzer symposium: de mythe ontkracht

Hoe is het gesteld met ons onderwijs? Kunnen we de kwaliteit ervan herdenken? Moeten we daarvoor het bestaande systeem innoveren? Heel wat hardnekkige mythes belemmeren namelijk een vernieuwende evolutie. Leerwijzer nodigt tijdnes een online symposium invloedrijke onderzoekers uit om hun recente inzichten met u te delen.

read more
Hoogbegaafdheid, een zegen?

Hoogbegaafdheid, een zegen?

Statistisch gezien is 2% van de samenleving ‘hoogbegaafd’: zij hebben een IQ van boven de 130. In een meritocratische maatschappij wordt dat ervaren als een zegen: intelligentie is toch een onuitputtelijke motor tot succes? In vele gevallen is het omgekeerde waar.

read more
Van middenjury tot examencommissie

Van middenjury tot examencommissie

Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts introduceert het idee van centrale examens. Wij juichen dit alleen maar toe. In feite bestaat zo’n systeem al heel lang: we kennen het als de middenjury, dat vrij recentelijk omgedoopt werd tot ‘examencommissie’.

read more
Leerwijzer heeft een nieuwe huisstijl

Leerwijzer heeft een nieuwe huisstijl

Zij die ons al een tijdje kennen hebben het wellicht al gemerkt: Leerwijzer heeft een nieuwe huisstijl. De tweede generatie in het familiebedrijf neemt het stuurwiel immers stilaan over. Daarmee waait er een nieuwe wind door de organisatie en dat willen we vieren met een nieuw jasje.

read more
De klas van 2020 zal een sterke symboliek meedragen

De klas van 2020 zal een sterke symboliek meedragen

In de Angelsaksische wereld verwijst men naar zijn afstudeerjaar als ‘de klas van…’. Dat zorgt voor een sterke identiteit met de eigen ‘klas’, maar vertelt meteen ook veel over de leefwereld waarin men opgroeide. We stellen ons bv telkens iets anders voor bij de klassen van ’68, ’89 of ‘09.

read more
“Ik heb die leerstof niet gezien, meneer!” En nu?

“Ik heb die leerstof niet gezien, meneer!” En nu?

Voelt u hem komen? Drie tot zes (6!) maanden zonder leerstof, zonder prikkeling, zonder enige vorm van bevrediging van natuurlijke nieuwsgierigheid…. Drie tot zes maanden van training in aangeleerde hulpeloosheid… Drie tot zes maanden van een bevestiging dat er vooral alles moet aan gedaan worden om niét te evolueren…

read more
De drempel van het privéonderwijs

De drempel van het privéonderwijs

Directeur Koen Ringoot van Leerwijzer, de grootste privéschool van Vlaanderen, pleit ervoor om privéonderwijs fiscaal aftrekbaar te maken voor de ouders die het onderwijs voor hun kind uit eigen zak betalen, maar tegelijkertijd ook bijdragen aan het klassieke onderwijssysteem door de reguliere be

read more